Nordiska rådet startar hösten digitalt - och möter Erna Solberg

11.09.20 | Nyhet
Kjell-Arne Ottosson taler i Plenum i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Kjell-Arne Ottosson taler i Plenum i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson

Septembermötena skulle ha hållits i Stortinget i Oslo den 14-15 september, men alla möten blir nu digitala i stället.

På måndag startar Nordiska rådet den politiska hösten med sina traditionella septembermöten. Rådets partigrupper, utskott och presidiet sammanträder under veckan och dessutom blir det ett möte med Norges statsminister Erna Solberg om maritim biologisk mångfald. Alla möten är digitala på grund av coronapandemin.

Måndagen inleds med att största delen av Nordiska rådets partigrupper håller sina möten. Samma dag hålls också mötet mellan rådet och Erna Solberg. Temat är Nordens roll i arbetet med att nå en hållbar förvaltning av havets resurser och säkra en framtida hållbar havsekonomi i Norden och globalt.

Bakgrunden är att Erna Solberg 2018 lanserade en internationell högnivåpanel för hållbar havsekonomi, bestående av 14 kustnationer i hela världen med målet att skapa en internationell förståelse för ett hållbart utnyttjande av havet.

Havet prioriterat i Nordiska rådet

Havet och den maritima biologiska mångfalden som passar väl ihop med Nordiska rådets agenda. I år är det Island som håller presidentskapet i rådet och havet är ett prioriterat tema i presidentskapsprogrammet.

- En rapport av FN:s klimatpanel från 2019 visar att ekosystemen i haven redan har påverkats av klimatförändringarna. Det här är ett hot mot den biologiska mångfalden i haven och det har en direkt påverkan på våra liv här i Norden, som ju alla är kustnationer. Vi måste göra allt för att stoppa utvecklingen både på nordisk och global nivå. Det ska bli väldigt intressant att höra Erna Solberg berätta om det arbete som görs i den internationella högnivåpanelen, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir, som är Nordiska rådets president under 2020.

Presidiet diskuterar sessionen 2020

Nordiska rådets Septembermöten fortsätter med utskottsmöten tisdagen den 15 september. Covid-19 är av naturliga skäl en fråga som kommer upp i utskotten, men där behandlas också en rad andra frågor, bland annat frågor kring miljö och klimat.

Presidiet håller sitt möte fredagen den 18 september. På bordet ligger bland annat frågan om hur ärenden på Nordiska rådets session ska behandlas i år efter att den fysiska sessionen, som skulle hållas i Reykjavik, blev inställt på grund av pandemin. Klart är att det blir en hel del digitala möten under sessionsveckan, vecka 44, men detaljerna är ännu inte fastslagna.

Septembermötena skulle egentligen hållas i Oslo den 14-15 september, men alla fysiska möten ställdes in på grund av pandemin och de hålls nu i stället digitalt.