Nordisk råd innleder høsten digitalt – og møter Erna Solberg

11.09.20 | Nyhet
Kjell-Arne Ottosson taler i Plenum i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Kjell-Arne Ottosson taler i Plenum i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson

Septembermøtene skulle vært avholdt i Stortinget i Oslo 14.–15. september, men nå blir alle møter digitale i stedet.

På mandag innleder Nordisk råd den politiske høsten med sine tradisjonelle septembermøter. Rådets partigrupper, utvalg og presidiet kommer sammen i løpet av uka, og dessuten blir det et møte med Norges statsminister Erna Solberg om maritimt biologisk mangfold. Alle møter er digitale på grunn av koronapandemien.

Mandagen starter med at de fleste av Nordisk råds partigrupper holder sine møter. Samme dag avholdes også møtet mellom rådet og Erna Solberg. Temaet er Nordens rolle i arbeidet med å oppnå en bærekraftig forvaltning av havets ressurser og sikre en bærekraftig havøkonomi i Norden og globalt i framtiden.

Bakgrunnen er at Erna Solberg i 2018 lanserte et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi, bestående av 14 kystnasjoner i hele verden, med det mål å skape internasjonal forståelse for bærekraftig utnytting av havet.

Havet prioritert i Nordisk råd

Havet og det maritime biologiske mangfoldet passer godt sammen med Nordisk råds agenda. I år er det Island som har presidentskapet i rådet, og havet er et prioritert tema i presidentskapsprogrammet.

– En rapport fra FNs klimapanel fra 2019 viser at økosystemene i havet allerede er påvirket av klimaendringene. Dette er en trussel mot det biologiske mangfoldet i havet, og det har direkte innvirkning på våre liv her i de nordiske landene, som jo alle er kystnasjoner. Vi må gjøre alt for å stanse utviklingen både på nordisk og globalt plan. Det skal bli veldig interessant å høre Erna Solberg fortelle om arbeidet som utføres i det internasjonale høynivåpanelet, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir, som er Nordisk råds president i 2020.

Presidiet diskuterer sesjonen 2020

Nordisk råds septembermøter fortsetter med utvalgsmøter tirsdag 15. september. Covid-19 er av naturlige grunner et spørsmål som kommer opp i utvalgene, men der behandles også en rekke andre spørsmål, blant annet om miljø og klima.

Presidiet avholder sitt møte fredag 18. september. På bordet ligger blant annet spørsmålet om hvordan saker på Nordisk råds sesjon skal behandles i år, etter at den fysiske sesjonen, som skulle avholdes i Reykjavík, ble innstilt på grunn av pandemien. Det som er klart, er at det blir en hel del digitale møter i løpet av sesjonsuka, uke 44, men detaljene er ennå ikke fastsatt.

Septembermøtene skulle egentlig holdes i Oslo 14.–15. september, men alle fysiske møter ble innstilt på grunn av pandemien, og nå arrangeres de digitalt i stedet.