Nordiske ministre vil sikre synergi mellem økonomisk genopretning og grøn omstilling i lyset af covid-19

30.04.20 | Nyhed
Anholt Vindmøllepark
Photographer
NIB
Når verdensøkonomien skal kickstartes i kølvandet på COVID-19 krisen, er det afgørende, at den grønne omstilling bliver tænkt ind som en motor i genopretningen. Sådan lyder budskabet fra de nordiske ministre for klima og miljø efter torsdagens møde. Samtidig benyttede de nordiske ministre lejligheden til at udtrykke uforbeholden støtte til det britiske formandskab og deres forberedelser i forbindelse med den udskudte COP26.

COVID-19 pandemien har igangsat en sundhedsmæssig og økonomisk krise, vi endnu ikke har set det fulde omfang af. Det ligger de nordiske ministre meget på sinde at sikre de bedst mulige vilkår for en grøn genopretning af økonomien samt at øge klimaambitionerne frem mod COP26.

I lyset af dette er det vigtigt at fremme interessen for at investere i grønne løsninger blandt private investorer samt gennem et nordisk samarbejde med fokus på grøn genopretning af de nordiske økonomier.

Mulighederne for at skabe internationalt momentum gennem mobilisering af flere globale grønne investeringer blev drøftet på et afsluttende rundbord mellem ministre og nordiske pensionsselskaber.

- Vi står ved en klimamæssig skillevej, hvor det er helt afgørende, at vi fastholder fokus på de grønne løsninger. Derfor er jeg også yderst tilfreds med signalerne fra mødet i dag, hvor alle var enige om, at vi aktivt skal forfølge synergierne mellem økonomisk genopretning og grøn omstilling, siger Dan Jørgensen, dansk klima-, energi- og forsyningsminister.

Støtte til formandskabet for COP-26

Med på dagens møde var også en repræsentant fra det britiske formandskab for COP26. De nordiske ministre benyttede lejligheden til at udtrykke uforbeholden støtte til formandskabets bestræbelser for at sikre en fremadstræbende klimakonference.

Støtten blev fulgt op af en formel deklaration.

Deklaration om en global kemikalie- og affaldsaftale

På mødet underskrev ministrene desuden en deklaration med deres ambitiøse anbefalinger til de kommende forhandlinger om en global kemikalie- og affaldsaftale. Den nuværende globale aftale for sikker håndtering af kemikalier, SAICM*, skal fornys ved The International Conference on Chemical Management (ICCM5) i Bonn i juli 2021.

- Jeg er glad for, at vi har fået en stærk nordisk anbefaling på plads, og særlig glad for den fælles opbakning til at sikre et globalt rammeværk for sikker håndtering af kemikalier og affald. Det kan få en stor positiv indflydelse på vores fælles miljø, siger Lea Wermelin, dansk miljøminister.

Et konkret og vigtigt bidrag

Deklarationen adresserer cirkulær produktion og affaldsregulering, påpeger nødvendigheden af et fælles forpligtende ejerskab på tværs af regeringer, den private sektor, industrien og det civile samfund og understreger, at det stigende kemikalieforbrug i verden er en stor miljømæssig udfordring, som skal adresseres nu.

Deklarationen er et konkret og vigtigt bidrag til udviklingen af et ambitiøst internationalt kemikaliesamarbejde.

Roadmap for marineaffald og mikroplast

De nordiske miljøministre blev også enige om at fortsætte arbejdet med at fremme det ambitiøse mål om en globalt bindende aftale om marineaffald og mikroplast. Ministrene vedtog et road-map for arbejdet frem mod FN’s Miljøforsamling i februar 2021, hvor en global plastikaftale om beskyttelse af havene er på dagsordenen.

Arbejdet ligger i tråd med den nordiske ministererklæring fra 2019 ”Nordic ministerial declaration on the call for a global agreement to combat marine plastic litter and microplastics”.

- Globale og grænseoverskridende udfordringer som marineaffald løses bedst i et stærkt internationalt samarbejde, og vi er som nordiske miljøministre med til at sætte den internationale dagsorden på miljøområdet. Det nordiske miljøsamarbejde er eksemplarisk og vigtige byggesten på vej mod et globalt bindende instrument, siger Lea Wermelin, dansk miljøminister.

*SAICM er et politisk, ikke juridisk bindende instrument, der skal sikre, at kemikalier håndteres sikkert på tværs af miljø, sundhed og arbejdsmiljø. Den frivillige tilgang og brede involvering af mange sektorer og interessegrupper styrker og fordeler ejerskab og implementeringen af SAICM, herunder også i den private sektor.