Nordiske ministre vil sikre synergi mellom økonomisk gjenoppretting og grønn omstilling i lys av covid-19

30.04.20 | Nyhet
Anholt Vindmøllepark
Photographer
NIB
Når verdensøkonomien skal kickstartes i kjølvannet av covid-19-krisen, er det avgjørende at den grønne omstillingen blir tenkt inn som en motor i gjenopprettingen. Slik lyder budskapet fra de nordiske ministrene for klima og miljø etter torsdagens møte. Samtidig benyttet de nordiske ministrene anledningen til å uttrykke uforbeholden støtte til det britiske formannskapet og deres forberedelser i forbindelse med den utsatte COP26.

Covid-19-pandemien har skapt en helsemessig og økonomisk krise vi ennå ikke har sett det fulle omfanget av. De nordiske ministrene er veldig opptatt av å sikre best mulige vilkår for en grønn gjenoppretting av økonomien og å øke klimaambisjonene fram mot COP26.

I lys av dette er det viktig å fremme interessen for å investere i grønne løsninger blant private investorer samt gjennom et nordisk samarbeid med fokus på grønn gjenoppretting av de nordiske økonomiene.

Mulighetene for å skape internasjonalt momentum gjennom mobilisering av flere globale grønne investeringer ble drøftet i en avsluttende rundebordssamtale mellom ministre og nordiske pensjonsselskaper.

– Vi står ved et klimamessig veiskille der det er helt avgjørende at vi fastholder fokus på de grønne løsningene. Derfor er jeg også veldig tilfreds med signalene fra møtet i dag, der alle var enige om at vi aktivt må følge opp synergiene mellom økonomisk gjenoppretting og grønn omstilling, sier Dan Jørgensen, dansk klima-, energi- og forsyningsminister.

Støtte til formannskapet for COP-26

Med på dagens møte var også en representant fra det britiske formannskapet for COP26. De nordiske ministrene benyttet anledningen til å uttrykke uforbeholden støtte til formannskapets bestrebelser for å sikre en ærgjerrig klimakonferanse.

Støtten vil bli fulgt opp med en formell erklæring.

Erklæring om en global kjemikalie- og avfallsavtale

På møtet underskrev ministrene dessuten en erklæring med ambisiøse anbefalinger til de kommende forhandlingene om en global kjemikalie- og avfallsavtale. Den nåværende globale avtalen for sikker håndtering av kjemikalier, SAICM*, skal fornyes under The International Conference on Chemical Management (ICCM5) i Bonn i juli 2021.

– Jeg er glad for at vi har fått en sterk nordisk anbefaling på plass, og spesielt glad for den felles støtten til å sikre et globalt rammeverk for trygg håndtering av kjemikalier og avfall. Det kan få stor positiv innflytelse på vårt felles miljø, sier Lea Wermelin, dansk miljøminister.

Et konkret og viktig bidrag

Erklæringen tar for seg sirkulær produksjon og avfallsregulering, påpeker nødvendigheten av et felles forpliktende eierskap på tvers av regjeringer, privat sektor, industrien og sivilsamfunnet og understreker at det økende kjemikalieforbruket i verden er en stor miljømessig utfordring vi må ta fatt i nå.

Erklæringen er et konkret og viktig bidrag til utviklingen av et ambisiøst internasjonalt kjemikaliesamarbeid.

Veikart for marint avfall og mikroplast

De nordiske miljøministrene ble også enige om å fortsette arbeidet med å fremme det ambisiøse målet om en globalt bindende avtale om marint avfall og mikroplast. Ministrene vedtok et veikart for arbeidet fram mot FNs miljøforsamling i februar 2021, der en global plastavtale om vern av havene står på dagsordenen.

Arbeidet er i tråd med den nordiske ministererklæringen fra 2019, ”Nordic ministerial declaration on the call for a global agreement to combat marine plastic litter and microplastics”.

– Globale og grenseoverskridende utfordringer som marint avfall løses best i et sterkt internasjonalt samarbeid, og som nordiske miljøministre er vi med på å sette den internasjonale dagsordenen på miljøområdet. Det nordiske miljøsamarbeidet er eksemplarisk og en viktig byggestein på vei mot et globalt bindende instrument, sier Lea Wermelin, dansk miljøminister.

*SAICM er et politisk, ikke juridisk bindende instrument som skal sikre at kjemikalier håndteres sikkert når det gjelder både miljø, helse og arbeidsmiljø. Frivillighet og bred involvering av mange sektorer og interessegrupper styrker og fordeler eierskap og implementering av SAICM, også i privat sektor.