Ny vision för det nordiska samarbetet

19.06.19 | Nyhet
MR-Sam möttes i Hella på Island juni 2019.

MR Sam möttes i Hella på Island juni 2019

Fotograf
Matts Lindqvist
En global föregångare när det gäller klimat och hållbarhet och en ännu mer integrerad region än hittills - det är de nordiska samarbetsministrarnas syn på vad som skall vara de centralaste målen för den gemensamma nordiska politiken under det kommande decenniet.
Visionen lyfter fram samarbetets viktigaste målsättningar. Den skall ännu godkännas av statsministrarna, som i sista hand styr prioriteringarna inom Nordiska ministerrådet.

De nordiska samarbetsministrarna enades om en ny vision för det nordiska samarbetet på sitt möte i isländska Hella den 19.6, efter en grundlig beredning. Visionen går nu vidare till statsministrarna, som fattar det slutliga beslutet på sitt möte i augusti.

Ett hållbart och integrerat Norden

-Jag är nöjd, konstaterar Islands samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som ledde samarbetsministermötet.
Vi var från början eniga om att vi ville ha en både ambitiös och tydlig vision för samarbetet, och det har vi nu, säger han.

Den nya visionen tar sikte på att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region inom tio år.

-Den bygger på Nordens styrkor och egenskaper, och tar också hänsyn till de förväntningar som vi vet att nordborna har på vårt samarbete, betonar Sigurður Ingi Jóhannsson.

Vi var från början eniga om att vi ville ha en både ambitiös och tydlig vision för samarbetet, och det har vi nu.

Sigurður Ingi Jóhannsson

Jag ser fram emot att Norden blir den mest integrerade och hållbara regionen i världen, säger  Islands samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson om nya visionen för nordiska samarbetet.

Visionen styr verksamhet och budget

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki definierar visionen som samarbetets centralaste styrande dokument. 

-Visionen och de strategiska prioriteringar som fördjupar den kommer att påverka all vår verksamhet och naturligtvis också vår budget under de kommande åren, säger hon. 

Lehtomäki konstaterar att tydliga prioriteringar underlättar arbetet.

-Det är bra att veta exakt var länderna vill att vi skall lägga fokus i vårt arbete.

Strategiska prioriteringar för fyra år

Efter att statsministrarna har behandlat visionen kommer Nordiska ministerrådets samtliga fackministerråd att slå fast sina respektive målsättningar och aktiviteter med syfte uppnå de ambitioner som formuleras i visionen och i de strategiska prioriteringarna.

De strategiska prioriteringar som nu slogs fast, skall vara styrande under de kommande fyra åren.

Danmark, som just har haft val till Folketinget, gjorde ett förbehåll till beslutet i väntan på en ny regering.