Ny visjon for det nordiske samarbeidet

19.06.19 | Nyhet
MR-Sam möttes i Hella på Island juni 2019.

MR Sam möttes i Hella på Island juni 2019

Photographer
Matts Lindqvist
En global foregangsregion når det gjelder klima og bærekraft , og en enda mer integrert region enn før – det skal være de mest sentrale målene for den fellesnordiske politikken det kommende tiåret, mener de nordiske samarbeidsministrene. Visjonen framhever samarbeidets viktigste målsetninger. Den skal godkjennes av statsministrene, som i siste instans styrer prioriteringene i Nordisk ministerråd.

De nordiske samarbeidsministrene ble enige om en ny visjon for det nordiske samarbeidet på sitt møte i islandske Hella 19.6., etter grundige forberedelser. Visjonen går nå videre til statsministrene, som fatter det endelige vedtaket på sitt møte i august.

Et bærekraftig og integrert Norden

– Jeg er fornøyd, konstaterer Islands samarbeidsminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som ledet samarbeidsministermøtet.
– Helt fra begynnelsen var vi enige om at vi ville ha en både ambisiøs og tydelig visjon for samarbeidet, og det har vi nå, sier han.

Den nye visjonen tar sikte på at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i løpet av ti år.

– Den bygger på Nordens styrker og egenskaper, og tar også hensyn til forventningene vi vet nordboerne har til samarbeidet vårt, understreker Sigurður Ingi Jóhannsson.

Helt fra begynnelsen var vi enige om at vi ville ha en både ambisiøs og tydelig visjon for samarbeidet, og det har vi nå.

Sigurður Ingi Jóhannsson

Visjonen styrer virksomhet og budsjett

Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki definerer visjonen som samarbeidets sentrale styrende dokument. 

– Visjonen og de strategiske prioriteringene som fordyper den, vil påvirke all vår virksomhet og naturligvis også budsjettet de kommende årene, sier hun. 

Lehtomäki konstaterer at tydelige prioriteringer letter arbeidet.

– Det er godt å vite nøyaktig hva landene vil vi skal fokusere på i arbeidet.

Strategiske prioriteringer for fire år

Etter at statsministrene har behandlet visjonen, vil samtlige av Nordisk ministerråds fagministerråd fastsette sine respektive målsetninger og aktiviteter for å oppnå ambisjonene som formuleres i visjonen og i de strategiske prioriteringene.

De strategiske prioriteringene som nå ble fastsatt, skal være styrende de kommende fire årene.

Danmark, som nettopp har hatt valg til Folketinget, gjorde et forbehold til vedtaket i påvente av en ny regjering.