Vi har brug for en digital politik for den grønne omstilling

22.09.21 | Nyhed
Digital Green Transition
Fotograf
Milan Seitler / Unsplash
Digital innovation er en central faktor for den fremtidige grønne økonomi. Norden og Baltikum har et godt udgangspunkt, men mangler en helhedsorienteret politik, som integrerer det digitale med det grønne. Ifølge en ny rapport er det vigtigt, at alle borgere får både digitale og grønne kompetencer. Samtidig skal virksomheder og organisationer have en reel adgang til åbne grønne data. Innovative politiske løsninger er også afgørende for, at vi kan nå målene.

Den teknologiske udvikling inden for områder som kunstig intelligens, maskinlæring, blockchain og Internet of Things er for længst kommet ud af starthullerne. Nu leveres der reelle løsninger på tværs af sektorer, som bidrager til at reducere CO2-udledningen. Men farten skal sættes op. Ifølge FN's klimapanel (IPCC) kræver situationen ændringer i en størrelsesorden og med en hastighed, som vi aldrig tidligere har set.

Integration af ny teknologi og en forpligtelse til at bruge den er centralt for alle vores anbefalinger med henblik på at opnå mere bæredygtige samfund.

Christian Ingemann, Tænketanken Mandag Morgen

Enabling the Digital Green Transition er en ny undersøgelse, som er bestilt af Nordisk Ministerråd og udarbejdet af et konsortium under ledelse af Tænketanken Mandag Morgen. Resultatet er en samling forskningsbaserede anbefalinger i forhold til politisk innovation. Christian Ingemann har været projektleder for undersøgelsen.

– Integration af ny teknologi og en forpligtelse til at bruge den er centralt for alle vores anbefalinger med henblik på at opnå mere bæredygtige samfund. Det handler om at skabe værdi via det rigtige mindset og en fremsynet politik. Der skal fokuseres på incitamenter, som fremmer digital grøn innovation gennem samarbejde på tværs af sektorer, regioner og lande. På den måde kan man vise virksomheder, myndigheder og borgere en virkelig økonomisk og miljømæssig vækst, siger Ingemann.

Sådan kan vi gøre det

Vi skal udnytte værdien af åbne grønne data. Selv om flere nordiske og baltiske lande har åbne nationale dataportaler, er forskellene store, når det gælder sikker og hensigtsmæssig tilgængelighed samt i hvor høj grad portalerne indeholder tilstrækkelige klimarelaterede datasæt. Med passende politiske tiltag kan vi styrke innovationen inden for nye digitale grønne løsninger både for private og offentlige organisationer. Dermed kan vi også accelerere den digitale grønne omstilling.

Vi skal støtte digitale grønne samarbejdspartnere og inkubatorer. De nordiske og baltiske lande har mange relevante initiativer, som fremmer innovation på tværs af sektorer. Der er dog behov for flere netværksklynger, inkubatorer og acceleratorer, som er rettet mod iværksættere, som arbejder direkte med digital innovation til gavn for miljøet.

Vi skal give digitale grønne kompetencer til alle. Kompetenceniveauet er generelt højt i Norden og Baltikum, men der er brug for yderligere kompetenceudvikling. Mere specifikt er der brug for strategisk kompetenceopbygning med et skarpt fokus på at integrere digitale og miljømæssige fag- og kompetenceområder.

Der er kun otte år til 2030. Vi har derfor ingen tid at spilde.

Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk Ministerråd.

Tiden er inde til handling

Den digitale grønne omstilling kan kun opnås via samarbejde. Alle nordiske og baltiske interessenter har mulighed for at engagere sig og bidrage til at løse denne historiske udfordring, og der er faktisk tale om en stor mulighed.

– Der er kun otte år til 2030. Vi har derfor ingen tid at spilde. Borgerne, virksomhederne og samfundet er omdrejningspunktet for alle vores handlinger. Vi skal omfavne og udvikle nye teknologier i forhold til den digitale omstilling, så vi kan opnå Vores vision 2030 om at skabe en integreret og bæredygtig region, som er grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki.

LIVE

Her kan du se livestream fra arrangementet torsdag den 23. september fra kl. 13.00: