Vi behøver en digital politikk for det grønne skiftet

22.09.21 | Nyhet
Digital Green Transition
Photographer
Milan Seitler / Unsplash
Digital innovasjon er en nøkkelfaktor for den fremtidige grønne økonomien. Norden og Baltikum har et godt utgangspunkt, men mangler en helhetlig politikk som integrere det digitale med det grønne. Ifølge en ny rapport er det viktig å gi alle borgere kompetanse som både er digital og grønn. Samtidig må virksomheter og organisasjoner få reel tilgang til åpne grønne data. Innovative politiske løsninger er også avgjørende for å nå målene.

Den tekniske utviklingen innen områder som kunstig intelligens, maskinlæring, blokkjeder og tingenes internett har for lengst forlatt startgropen. Nå leveres det reelle løsninger på tvers av sektorer som bidrar til å redusere CO2-utslippene, men farten må opp. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) krever situasjonen endringer i en størrelsesorden og en hastighet vi aldri tidligere har sett maken til.

Sentralt i alle våre anbefalinger står integrering av, og forpliktelse til å ta i bruk, ny teknologi for å oppnå mer bærekraftige samfunn.

Christian Ingemann, Tenketanken Mandag Morgen

Enabling the Digital Green Transition er en ny studie bestilt av Nordisk ministerråd og gjennomført av et konsortium ledet av den København-baserte tenketanken Mandag Morgen. Resultatet er en samling forskningsbaserte anbefalinger for politisk innovasjon. Christian Ingemann har vært prosjektleder for studien.

- Sentralt i alle våre anbefalinger står integrering av, og forpliktelse til å ta i bruk, ny teknologi for å oppnå mer bærekraftige samfunn. Det handler om å skape verdi gjennom riktig tankegang og en framtidsrettet politikk. Det må fokuseres på insentiver som fremmer digital grønn innovasjon gjennom samarbeid på tvers av sektorer, regioner og land. Slik kan man vise bedrifter, myndigheter og borgere virkelig økonomisk og miljømessig vekst, sier Ingemann

Slik kan vi gjøre det

Vi må utnytte verdiene i åpne grønne data. Selv om flere nordiske og baltiske land har åpne nasjonale dataportaler, er forskjellene store når det gjelder sikker og hensiktsmessig tilgjengelighet og i hvilken grad portalene omfatter tilstrekkelige klimarelaterte datasett. Med passende politiske tiltak kan vi styrke innovasjonen innenfor nye digitale grønne løsninger både for private og offentlige organisasjoner. Dermed får man også opp farten på det digitale grønne skiftet.

Vi må gi støtte til digitale grønne samarbeidspartnere og inkubatorer. De nordiske og baltiske landene kan vise til mange relevante initiativer som fremmer innovasjon på tvers av sektorer. Det er imidlertid behov for flere klynger, inkubatorer og akseleratorer rettet mot entreprenører som jobber direkte med digital innovasjon for positiv miljøpåvirkning.

Vi må gi digital grønn kompetanse til alle. Kompetansenivået i Norden og Baltikum er generelt høyt, men det er behov for ytterligere ferdighetsutvikling og, mer spesifikt, strategisk kompetansebygging med tydelig fokus på å integrere digitale og miljørelaterte disipliner og kompetanseområder.

Det er bare åtte år til vi ser 2030. Vi har derfor ingen tid å miste.

Paula Lehtomäki, generalsekretær Nordisk ministerråd

Tid for handling er nå

Det digitale grønne skiftet kan bare oppnås med samarbeid. Alle nordiske og baltiske interessenter har mulighet til å gjøre sitt for å bidra til å takle en avgjørende utfordring som etter alt å dømme også er en stor mulighet.

- Det er bare åtte år til vi ser 2030. Vi har derfor ingen tid å miste. Borgere, virksomheter og samfunnet er omdreiningspunktet for alt vi skal gjøre. Vi må omfavne og utvikle nye teknologier og den digitale transformasjonen for å oppnå Vår visjon 2030 om og skape en integrert og holdbare region som er grønn, konkurransedyktig og sosialt holdbar, sier generalsekretær ved Nordisk ministerråd, Paula Lehtomäki.

LIVE

Se sendingene fra arrangementet her med start kl 13.00 - torsdag den 23 september: