Bæredygtige fødevaresystemer: Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2021

09.02.21 | Nyhed
Tema miljöpriset fællesspisning Absalon
Photographer
Maria Albrechtsen Mortensen / Scanpix
Temaet for Nordisk Råds miljøpris 2021 er bæredygtige fødevaresystemer. Nu kan du foreslå kandidater! Prisen på 300.000 danske kroner skal gå til nogen i Norden, der har gjort noget særligt for at bidrage til udviklingen af bæredygtige fødevaresystemer.

Nordisk Råds miljøpris er blevet uddelt siden 1995, og temaet for prisen skifter fra år til år. I 2021 er det bæredygtige fødevaresystemer – bæredygtigt fra hav og jord til bord og retur.

Flere af FN's verdensmål er knyttet til fødevaresystemet, og der er brug for en transformation af produktionen og forbruget af mad, så det kan ske på en bæredygtig måde. Lars Hindkjær, priskomitéens formand, siger:

– Miljøprisen har hvert år sat fokus på aktuelle udfordringer, og selv om vi tidligere har haft både nominerede og vindere fra fødevareområdet, er vi spændte på at få et indblik i alle de ambitiøse initiativer i Norden, der kan bidrage til den vigtige udvikling af bæredygtige fødevaresystemer.

 

Tema 2021: Bæredygtige fødevaresystemer – bæredygtigt fra hav og jord til bord og retur

Vi er alle nødt til at spise for at leve. Derfor er det vigtigt, at vores fødevaresystemer fungerer på en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig måde. Bæredygtighed spænder fra primærproduktion til tallerken og dermed fra hav og jord til bord og hele vejen til genbrug af alt fra organisk affald til emballage. Temaet for Nordisk Råds miljøpris 2021 er bæredygtige fødevaresystemer, hvilket kan omfatte et komplet fødevaresystem eller delkomponenter i et sådant.

 

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreværnsetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

 

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes kost er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.

 

Mål 2 i Agenda 2030 er at afskaffe sult. Målet er at opnå en tryg fødevareforsyning og en forbedret ernæring samt at fremme bæredygtigt landbrug. Bæredygtige fødevarer støtter opnåelsen af dette mål. Et bæredygtigt fødevaresystem gør det desuden muligt at støtte andre verdensmål, for eksempel ansvarligt forbrug og produktion (12) klimaindsatser (13), livet i havet og dets ressourcer (14) samt økosystemer på land og biologisk mangfoldighed (15).

 

Globale produktionskæder kan rammes hårdt i krisetider, hvilket blandt andet COVID-19-pandemien har vist os. Mere end to milliarder mennesker er i hvert fald delvist afhængige af importeret mad. Derfor er regionale og nationale bæredygtige fødevaresystemer vigtige nøgler til social modstandsdygtighed. Reel bæredygtighed kræver, at fødevareproduktionen har en positiv eller neutral indvirkning på klima- og miljømålene.

Tidsfrist 12. maj – alle kan nominere!

Alle kan foreslå kandidater. Tidsfristen for nomineringerne er onsdag den 12. maj. Kandidaten kan være en nordisk virksomhed, en organisation eller en privatperson, som er virksom i Norden og/eller er knyttet til en partner uden for Norden. Kandidatens initiativ skal have et nordisk perspektiv.

Vinderen offentliggøres i København den 2. november 2021 i forbindelse med Nordisk Råds session i Danmark.