Hållbara matsystem: Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2021

09.02.21 | Nyhet
Tema miljöpriset fællesspisning Absalon
Photographer
Maria Albrechtsen Mortensen / Scanpix
Temat för Nordiska rådets miljöpris 2021 är hållbara matsystem. Nu kan du föreslå kandidater! Priset på 300 000 danska kronor ska gå till någon i Norden som har gjort något speciellt för att bidra till utvecklingen av hållbara matsystem.

Nordiska rådets miljöpris har utdelats sedan 1995 och temat för priset varierar för varje år. 2021 handlar det om hållbara matsystem – hållbart från hav och jord till bord, och retur.

Flera av de globala målen för hållbar utveckling är kopplade till livsmedelssystemet och en transformation är nödvändig så att maten vi äter både framställs och konsumeras på ett hållbart sätt. Lars Hindkjær, priskommitténs ordförande säger:

- Miljöpriset har genom alla år satt fokus på aktuella utmaningar och även om vi tidigare haft både nominerade och vinnare från matområdet så är vi spända på att få ta del av alla de ambitiösa initiativ som finns i Norden som kan bidra till den viktiga utvecklingen av hållbara livsmedelssystem.

 

Tema 2021: Hållbara matsystem - hållbart från hav och jord till bord, och retur

Vi måste alla äta för att leva. Det är därför viktigt att våra matsystem fungerar på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbarhet sträcker sig från primärproduktion till tallrik, därför från hav och jord till bord, och vidare hela vägen till återvinning av alltifrån organiskt avfall till förpackningar. Temat för Nordiska rådets miljöpris 2021 omfattar ett komplett eller delkomponenter i ett hållbart livsmedelssystem.

 

När matproduktionen är hållbar produceras maten så långt det är möjligt lokalt och med ekologiskt hållbara metoder. Inom jordbruket läggs tonvikten på återcirkulerad växtnäring och miljövänliga jordbruksmetoder som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och kolbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurserna. Djurhållning och fiskodling tar miljöansvar och följer etiskt höga djurskyddsvärden. Naturresurser som används för mat, som vilt, vild fisk och andra naturprodukter, används klokt.

 

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter bevaras deras näringsvärden så bra som möjligt. Det finns inget resursslöseri i livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt och miljöavtrycket för distribution minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ, förutom att de minimerar matavfall genom sina egna åtgärder. Konsumenternas dieter baseras på ekologiskt hållbara alternativ, till exempel säsongsanpassad och vegetarisk mat. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går förlorad och organiskt avfall återvinns.

 

Mål 2 för Agenda 2030 är att avskaffa hungern. Målet är att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, förbättrad nutrition och att främja ett hållbart jordbruk. Hållbara livsmedelssystem stöder uppnåendet av målet. Genom ett hållbart livsmedelssystem är det dessutom möjligt att stödja andra mål för hållbar utveckling, till exempel hållbar konsumtion och produktion (12) klimatåtgärder (13), levande hav och marina resurser/vattenresurser (14) samt landbaserade ekosystem och biologisk mångfald (15).

 

Globala produktionskedjor kan drabbas hårt i tider av kris, som COVID-19-pandemin har visat. Mer än två miljarder människor är åtminstone delvis beroende av importerad mat. Därför är regionala och nationella, hållbara livsmedelssystem viktiga nycklar för social resiliens. Verklig hållbarhet kräver att livsmedelsproduktionen har en positiv eller neutral påverkan på klimat- och miljömålen.

Tidsfrist 12 maj – alla kan nominera!

Alla kan föreslå kandidater. Tidsfristen för nomineringarna är onsdag 12 maj. Kandidaten kan vara ett nordiskt företag, en organisation eller en privatperson som är verksam i Norden och/eller anknuten till partner utanför Norden. Kandidatens initiativ måste ha ett nordiskt perspektiv.

Vinnaren offentliggörs i Köpenhamn den 2 november 2021 under Nordiska rådets session i Danmark.