Bærekraftige matsystemer: Foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris 2021

09.02.21 | Nyhet
Tema miljöpriset fællesspisning Absalon
Photographer
Maria Albrechtsen Mortensen / Scanpix
Temaet for Nordisk råds miljøpris 2021 er bærekraftige matsystemer. Nå kan du foreslå kandidater! Prisen på 300 000 danske kroner skal gå til noen i Norden som har gjort noe spesielt for å bidra til utviklingen av bærekraftige matsystemer.

Nordisk råds miljøpris har blitt delt ut siden 1995, og temaet for prisen varierer for hvert år. I 2021 handler det om bærekraftige matsystemer – bærekraftig fra hav og jord til bord, og retur.

Flere av de globale målene for bærekraftig utvikling er koblet til matsystemet, og en transformasjon er nødvendig så maten vi spiser, både framstilles og forbrukes på en bærekraftig måte. Lars Hindkjær, leder for priskomiteen, sier:

– Miljøprisen har i alle år fokusert på aktuelle utfordringer, og selv om vi tidligere har hatt både nominerte og vinnere fra matområdet, er vi spent på å få ta del i alle de ambisiøse initiativene i Norden som kan bidra til den viktige utviklingen av bærekraftige matsystemer.

 

Tema 2021: Bærekraftige matsystemer – bærekraftig fra hav og jord til bord, og retur

Vi må alle spise for å leve. Derfor er det viktig at matsystemene våre fungerer på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte. Bærekraft strekker seg fra primærproduksjon til tallerken, altså fra hav og jord til bord, og videre hele veien til gjenvinning av alt fra organisk avfall til forpakninger. Temaet for Nordisk råds miljøpris 2021 omfatter en helhet eller delkomponenter i et bærekraftig matsystem.

 

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres maten, så langt det er mulig, lokalt og med økologisk bærekraftige metoder. I jordbruket legges det vekt på gjenvunnet plantenæring og miljøvennlige jordbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressursene. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger etisk høye dyrevelferdsverdier. Naturressurser som brukes til mat, som vilt, vill fisk og andre naturprodukter, brukes klokt.

 

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsverdiene så godt som mulig. Det finnes ingen ressurssløsing i matindustrien, produktene pakkes på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket for distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer, i tillegg til at de minimerer matavfall med egne tiltak. Forbrukernes kosthold baseres på økologisk bærekraftige alternativer, for eksempel sesongtilpasset og vegetarisk mat. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går tapt, og organisk avfall gjenvinnes.

 

Mål 2 for Agenda 2030 er å avskaffe sult. Målet er å oppnå sikker matforsyning og bedret ernæring og å fremme et bærekraftig jordbruk. Bærekraftige matsystemer støtter oppnåelsen av målet. Med et bærekraftig matsystem er det dessuten mulig å støtte andre mål for bærekraftig utvikling, for eksempel bærekraftig forbruk og produksjon (12), klimatiltak (13), levende hav og marine ressurser / vannressurser (14) samt landbaserte økosystemer og biologisk mangfold (15).

 

Globale produksjonskjeder kan rammes hardt i krisetider, slik covid-19-pandemien har vist. Mer enn to milliarder mennesker er i hvert fall delvis avhengige av importert mat. Derfor er regionale og nasjonale, bærekraftige matsystemer viktige nøkler til sosial resiliens. Virkelig bærekraft krever at matproduksjonen har en positiv eller nøytral påvirkning på klima- og miljømålene.

Tidsfrist 12. mai – alle kan nominere!

Alle kan foreslå kandidater. Tidsfristen for nomineringene er onsdag 12. mai. Kandidaten kan være en nordisk bedrift, organisasjon eller privatperson som er virksom i Norden og/eller knyttet til partner utenfor Norden. Kandidatens initiativ må ha et nordisk perspektiv.

Vinneren offentliggjøres i København 2. november 2021 under Nordisk råds sesjon i Danmark.