En opgradering af malmbanen er en vigtig faktor for den grønne omstilling i Norden

06.07.21 | Nyhed
Malmtog i Kiruna
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Manglende satsninger på infrastruktur kan blive en flaskehals for den grønne omstilling i Norden. Malmbanen i Nordsverige er et eksempel på, at industrien har taget sit ansvar, men at en manglende opgradering gør det svært at bidrage til at nå målene i Parisaftalen.

Man forventer, at investeringerne i industrien i Norrbotten vil udgøre omkring 700 milliarder svenske kroner i løbet af de næste 20 år. Transporten af dagligvarer og medicin til Nordnorge er i vækst, der er planer om nye direkte godsforbindelser fra Narvik til kontinentet og Kina, og Norges produktion af fødevarer fra havet vokser.

Malmbanens elektrificerede enkeltspor med korte krydsningsstrækninger og en aldrende infrastruktur trafikeres af lange, tunge og langsomme malmtog. Derudover er der lange godstog samt korte og hurtige passagertog. Malmtrafikken mangler aflastningsalternativer.

LKAB's investeringsprogram vil i sig selv kunne mindske CO2-udledningen med 35 millioner ton.

Bo Krogvig, direktør for strategiske projekter hos LKAB

Ifølge det svenske industriselskab LKAB er malmbanen en flaskehals for såvel erhvervslivet som for kommende industrisatsninger i Norrbotten samt for erhvervslivet i Nordnorge og det nordlige Finland. Direktør for strategiske projekter i LKAB, Bo Krogvig, er ikke i tvivl om, at det er bydende nødvendigt at investere i ny infrastruktur.

– Uden en opgradering af malmbanen risikerer den del af industrien i Norrbotten at miste sin førerposition i Europas grønne omstilling. Det forringer også mulighederne for at nå målene i Parisaftalen. LKAB's investeringsprogram vil i sig selv kunne mindske CO2-udledningen med 35 millioner ton, siger Krogvig.

Tydeligt signal til Nordisk Råd

LKAB fremlagde i slutningen af juni problemstillingen for Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling. Udvalgets formand, Pyry Niemi, siger i utvetydige vendinger, at noget må gøres, og at arbejdet skal sættes i gang nu. Han understreger også, at det ikke kun angår Sverige, men hele Nordkalotten.

– Udbygningen af malmbanen er et fællesnordisk projekt, som skaber vækst på hele Nordkalotten og i de tre berørte lande. Det er vigtigt for den øgede eksport af laks og andre fisk og skaldyr fra Norge via Sverige, vareforsyningen i Nordnorge og den støt stigende persontransport, som skal sikre adgangen til kompetence. Alt dette fører til et øget transportbehov og nødvendige krav til en mere robust infrastruktur, siger Niemi.

Udbygningen af malmbanen er et fællesnordisk projekt, som skaber vækst på hele Nordkalotten og i de tre berørte lande.

Pyry Niemi, formand for Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling i Norden

Bæredygtighed er et centralt aspekt, og infrastruktur er afgørende for, at Norden skal nå de ambitiøse klimamål i Parisaftalen. Det er også vigtigt for, at Norden skal kunne indfri sin egen vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Pyry Niemi understreger, at det haster med at få skabt forudsigelige rammevilkår.

– En fortsat usikkerhed om transportnettet skaber usikkerhed om, hvorvidt vi kan opnå målet om stabil vækst og at blive fossilfri. En udbygning og opgradering af malmbanen er afgørende for at løse de klimaudfordringer, som verden står overfor og samtidig sikre de planlagte industriinvesteringer. Norden har brug for en saltvandsindsprøjtning efter pandemien. Det er på høje tid, at malmbanen får to spor, afslutter Niemi.