Et skridt tættere på digital signatur i hele Norden

31.10.18 | Nyhed
Anne Berner, Finlands samarbejdsminister, taler i Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Anne Berner, Finlands samarbejdsminister, taler i Stortinget, Nordisk Råds session 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Arbejdet med brugen af digital signatur (NemID) på tværs af grænserne i Norden og Baltikum går hurtigt fremad. Der skal udrulles en løsning i landene inden 2020. Under Nordisk Råds session i Oslo blev arbejdet præsenteret for parlamentarikerne.

"Norden er verdens mest integrerede region" – Det er et mantra, som mange nordiske politikere gentager, når de skal beskrives vores region og vores største konkurrencefordel. Mobilitet og samarbejde på tværs af landegrænserne er et bærende element i det nordiske samarbejde. Nu er tiden inde til, at dette også overføres til den digitale verden, hvor der stadig findes en række hindringer.

Et eksempel er receptpligtig medicin, som kan afhentes på et apotek i et andet nordisk land, hvis man har recepten på papir. Hvis recepten derimod er sendt igennem landenes nationale digitale systemer, er det ikke muligt at afhente medicinen i et andet land. I takt med at de offentlige serviceydelser digitaliseres er det derfor vigtigt for borgerne i Norden, at de kan identificere sig og bruge de digitale løsninger i udlandet

Den finske transport- og kommunikationsminister, Anne Berner, fremlagde redegørelsen om arbejdet på det digitale område for Nordisk Råds session i Oslo.

– Der er en forventning hos vores borgere, som der nu arbejdes med at imødekomme. Norden har mulighed for at gå forrest i udviklingen og implementeringen af en fælles digital signatur for hele regionen. Det er derfor glædeligt at høre, at de første løsninger kan være tilgængelige for borgerne på tværs af grænserne i Norden og Baltikum inden 2020, siger Anne Berner.

Der er en forventning hos vores borgere, som der nu arbejdes med at imødekomme. Norden har mulighed for at gå forrest i udviklingen og implementeringen af en fælles digital signatur for hele regionen.

Anne Berner, Finlands transport- og kommunikationsminister

Tre år – tre mål

Det er Norge og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), som leder det nordisk-baltiske projekt om digital signatur (NOBID). Samarbejdet udspringer af den nordisk-baltiske ministererklæring (Digital North), hvor brugen af den nationale digitale signatur på tværs af grænserne er et centralt indsatsområde. Der er afsat 5,5 millioner danske kroner til projektet i mandatperioden 2018-2020.

Projektet har tre mål:

  1. At identificere digitale tjenester, hvor nordiske borgere har særlig gavn af at bruge digital signatur på tværs af grænserne.
  2. At iværksætte tiltag for at fjerne juridiske og tekniske hindringer for de enkelte tjenester og sikre interoperabilitet.
  3. At dokumentere og formidle værdien af, at borgere i Norden og Baltikum kan bruge deres nationale digitale signatur til at få adgang til digitale tjenester på tværs af grænserne.

Tor Alvik er fagdirektør i Difi og projektleder for NOBID. Han oplyser, at de allerede er kommet langt med de tekniske løsninger. Det vigtigste fremover er, hvad landene selv gør, når det bliver muligt at koble sig på.

– Norden vil gå forrest i brugen af digital signatur på tværs af grænserne. Her bygger vi på lovgivning og med byggeklodser fra EU.  Vi arbejder i øjeblikket med løsninger, som skal på plads. Men for at det skal lykkes, er det vigtigt, at landene kobler de nationale digitale signaturer til løsningen og gør det muligt at udveksle den information, som er nødvendig for at give adgang til tjenester, siger Alvik.

Vi arbejder i øjeblikket med løsninger, som skal på plads. Men for at det skal lykkes, er det vigtigt, at landene kobler de nationale digitale signaturer til løsningen.

Tor Alvik, projektleder, NOBID