Et skritt nærmere bruk av eID i Norden

31.10.18 | Nyhet
Anne Berner, Finlands samarbejdsminister, taler i Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Anne Berner, Finlands samarbejdsminister, taler i Stortinget, Nordisk Råds session 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Arbeidet med bruk av elektronisk ID på tvers av grensene i Norden og Baltikum går raskt fremover. Innen 2020 skal løsning rulles ut i landene. Under Nordisk råds sesjon i Oslo ble arbeidet presentert for parlamentarikerne.

«Norden er verdens mest integrerte region» - Det er mantraet mange nordiske politikere gjentar når de skal beskrive vår region og vårt fremste konkurransefortrinn. Mobilitet og samarbeid over landegrensene er et bærende element i det nordiske samarbeidet. Nå er tiden kommet til at dette også overføres til den digitale verden hvor det fortsatt finnes en rekke barrierer.

Et eksempel er reseptbelagte medisiner som godt kan hentes ut på et apotek i et annet nordisk land så lenge man har resepten på papir. Er resepten derimot sendt gjennom landenes nasjonale elektroniske systemer er det ikke mulig å hente ut medisinen i et annet land. I takt med at offentlige tjenester digitaliseres er det derfor viktig for nordiske borgere at de kan identifisere seg og bruke elektroniske tjenester i utlandet.

Den finske transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner la fram redegjørelsen om arbeidet på det digitale området for Nordisk råds sesjon i Oslo.

- Det ligger en forventning hos våre borgere som det nå arbeides med å svare på. Norden har muligheten til å gå forrest i utvikling og implementeringen av en felles eID for hele regionen. Det er derfor gledelig å høre at de første tjenester kan være tilgjengelig for borgerne på tvers av grensene i Norden og Baltikum innen 2020, sier Anne Berner.

Det ligger en forventning hos våre borgere som det nå arbeides med å svare på. Norden har muligheten til å gå forrest i utvikling og implementeringen av en felles eID for hele regionen.

Anne Berner, Finlands transport- og kommunikasjonsminister

Tre år – tre mål

Det er Norge og Direktorater for forvaltning og ikt (DIFI) som leder det nordisk-baltiske eID-prosjektet (NOBID). Samarbeidet springer ut fra den nordisk-baltiske ministererklæring (Digital North) hvor bruk av nasjonal eID på tvers av grensene er et sentralt satsingsområde. Det er satt av 5,5 millioner danske kroner i mandatperioden 2018-2020.

Prosjektet har tre mål:

  1. Å identifisere digitale tjenester der nordiske borgere har en særlig nytte av å bruke sin eID på tvers av grensene.
  2. Å iverksette tiltak for å fjerne juridiske og tekniske barrierer for de enkelte tjenester og sikre interoperabilitet.
  3. Å dokumentere og formidle verdien av at borgere i Norden og Baltikum kan bruke sitt nasjonale eID for å få adgang til digitale tjenester på tvers av grensene.

Fagdirektør i DIFI, Tor Alvik er prosjektleder for NOBID. Han opplyser at de allerede har kommet langt med de tekniske løsningene. Det viktigste fremover er hva landene selv gjør når det blir mulig å koble seg på.

- Norden vil lede an i å bruke eID på tvers av grensene. Her bygger vi på lovgiving og byggeklosser fra EU.  Vi jobber nå med løsninger som må på plass. Men for at vi skal lykkes er det viktig at landene kobler de nasjonale eIDer til løsningen, og legger til rette for utveksling av informasjon som er nødvendig for å gi tilgang til tjenester, sier Alvik.

Vi jobber nå med løsninger som må på plass. Men for at vi skal lykkes er det viktig at landene kobler de nasjonale eIDer til løsningen

Tor Alvik, prosjektleder NOBID