Ett steg närmare eID i Norden

31.10.18 | Nyhet
Anne Berner, Finlands samarbejdsminister, taler i Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Finlands samarbetsminister Anne Berner talar i Stortinget på Nordiska rådets session 2018

Fotograf
Johannes Jansson

”Norden är världens mest integrerade region” – det är mantrat som upprepas av många nordiska politiker när de beskriver vår region och vår främsta konkurrensfördel. Rörlighet och samarbete över landsgränserna är ett bärande element i det nordiska samarbetet. Nu är tiden inne för att detta också överförs till den digitala världen, där det fortfarande finns ett antal hinder.

Ett exempel är receptbelagda läkemedel, som lätt kan hämtas ut på ett apotek i ett annat nordiskt land så länge man har receptet på papper. Om receptet däremot har skickats genom ländernas nationella elektroniska system är det inte möjligt att hämta ut läkemedlet i ett annat land. I takt med att offentliga tjänster digitaliseras är det därför viktigt för medborgare i Norden att kunna identifiera sig och använda elektroniska tjänster utomlands.

Finlands transport- och kommunikationsminister Anne Berner la fram redogörelsen om arbetet på det digitala området för Nordiska rådets session i Oslo.

– Våra medborgare har förväntningar som det nu arbetas med för att uppfylla. Norden har möjlighet att ta täten gällande utveckling och genomförande av ett gemensamt eID för hela regionen. Det är därför glädjande att höra att de första tjänsterna kan vara tillgängliga för medborgarna i Norden och Baltikum innan 2020, säger Anne Berner.

Våra medborgare har förväntningar som det nu arbetas med för att uppfylla. Norden har möjlighet att ta täten gällande utveckling och genomförande av ett gemensamt eID för hela regionen.

Anne Berner, Finlands transport- och kommunikationsminister

Tre år – tre mål

Det är Norge och Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) som leder det nordisk-baltiska eID-projektet (Nobid). Samarbetet utgår från den nordisk-baltiska ministerförklaringen (Digital North), där användning av nationell e-legitimation över landsgränserna är ett centralt insatsområde. Det har avsatts 5,5 miljoner danska kronor för detta under mandatperioden 2018–2020.

Projektet har tre mål:

  1. Att identifiera digitala tjänster där medborgare i Norden har en särskild fördel av att använda eID över landsgränserna.
  2. Att vidta åtgärder för att undanröja juridiska och tekniska hinder för enskilda tjänster och säkerställa interoperabilitet.
  3. Att dokumentera och kommunicera värdet av att medborgare i Norden och Baltikum kan använda sitt nationella eID för att få tillgång till digitala tjänster över landsgränserna.

Tor Alvik, fackchef på Difi, är projektledare för Nobid. Han säger att de redan har kommit långt med de tekniska lösningarna. Det viktigaste framöver är vad länderna själva gör när det blir möjligt att ansluta sig.

– Norden vill visa vägen i användningen av eID över landsgränserna. Här bygger vi på lagstiftning och byggstenar från EU.  Vi arbetar nu med lösningar som måste på plats. Men för att vi ska lyckas är det viktigt att länderna ansluter de nationella e-legitimationerna till lösningen och banar väg för utbyte av information som behövs för att ge tillgång till tjänster, säger Alvik.

Vi arbetar nu med lösningar som måste på plats. Men för att vi ska lyckas är det viktigt att länderna ansluter de nationella e-legitimationerna till lösningen.

Tor Alvik, projektledare för Nobid