Askeleen lähempänä Pohjoismaiden sähköistä henkilötunnusta

31.10.18 | Uutinen
Anne Berner, Finlands samarbejdsminister, taler i Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Suomen yhteistyöministeri Anne Berner pitämässä puhetta suurkäräjillä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa 2018

Photographer
Johannes Jansson
Pohjoismaiden ja Baltian maiden rajojen yli toimivan sähköisen henkilötunnuksen parissa tehtävä työ etenee nopeasti. Ratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön maissa vuoteen 2020 mennessä. Työtä esiteltiin parlamentaarikoille Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa.

”Pohjoismaat ovat maailman integroitunein alue” -mantra toistuu monien poliitikkojen puheessa heidän kuvaillessaan aluettamme ja suurinta kilpailuetuamme. Maiden välinen liikkuvuus ja yhteistyö ovat pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Nyt on aika siirtää ne myös digitaaliseen maailmaan, jossa on vielä paljon esteitä.

Esimerkkinä mainittakoon, että reseptilääkkeitä voi hakea toisen Pohjoismaan apteekista paperireseptillä. Maiden kansallisissa sähköisissä reseptijärjestelmissä olevilla resepteillä se ei kuitenkaan onnistu. Julkispalveluiden digitalisoinnin myötä on tärkeää, että Pohjoismaiden kansalaiset voivat tunnistautua ja käyttää sähköisiä palveluita ulkomailla.

Suomen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner esitteli selonteon pohjoismaisesta digitalisaatioyhteistyöstä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa.

– Pyrimme nyt vastaamaan pohjoismaalaisten odotuksiin ja löytämään asiaan vastauksen. Pohjoismailla on mahdollisuus toimia edelläkävijöinä koko alueen yhteisen sähköisen henkilötunnuksen kehityksen ja käyttöönoton parissa. Sen vuoksi on ilahduttavaa kuulla, että ensimmäiset rajat ylittävät palvelut voidaan ottaa käyttöön Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansalaisille vuoteen 2020 mennessä, Anne Berner sanoo.

Pyrimme nyt vastaamaan pohjoismaalaisten odotuksiin ja löytämään asiaan vastauksen. Pohjoismailla on mahdollisuus toimia edelläkävijöinä koko alueen yhteisen sähköisen henkilötunnuksen kehityksen ja käyttöönoton parissa.

Anne Berner, Suomen liikenne- ja viestintäministeri

Kolme vuotta – kolme tavoitetta

Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistä sähköistä henkilötunnusta koskevaa hanketta (NOBID) johtaa Norjan julkishallinnon ja sähköisen hallinnon virasto (DIFI). Yhteistyö pohjautuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden Digital North -julkilausumaan, jossa kansallisen sähköisen henkilötunnuksen rajat ylittävää käyttöä kuvataan keskeisenä panostusalueena. Työhön on varattu lähes 740 000 euroa vuosiksi 2018–2020.

Hankkeen kolme tavoitetta:

  1. Selvitetään digitaalisia palveluita, joiden parissa Pohjoismaiden kansalaiset hyötyvät erityisesti sähköisen henkilötunnuksensa käytöstä maan rajojen yli.
  2. Käynnistetään toimia palveluiden juridisten ja teknisten esteiden poistamiseksi ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi.
  3. Dokumentoidaan ja välitetään tietoa mahdollisesta hyödystä, kun Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansalaiset voivat käyttää kansallista sähköistä henkilötunnustaan digitaalisissa palveluissa maiden rajojen yli.

Norjan julkishallinnon ja sähköisen hallinnon viraston (DIFI) yksikön johtaja Tor Alvik toimii NOBIDin projektipäällikkönä. Hän kertoo, että teknisten ratkaisujen parissa on jo päästy pitkälle. Tästä eteenpäin tärkeintä on maiden oma toiminta sitten, kun järjestelmään liittyminen on mahdollista.

– Pohjoismaat haluavat ottaa vetovastuun rajat ylittävän sähköisen henkilötunnuksen käytössä. Työn lähtökohtana ovat EU:n lainsäädäntö ja pohjatyö.  Työstämme nyt järjestelmässä tarvittavia ratkaisuja. Sen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää, että maat yhdistävät kansalliset sähköiset henkilötunnuksensa järjestelmään ja mahdollistavat järjestelmän edellyttämän tiedonvaihdon palveluiden käyttöönottamiseksi, Alvik sanoo.

Työstämme nyt järjestelmässä tarvittavia ratkaisuja. Sen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää, että maat yhdistävät kansalliset sähköiset henkilötunnuksensa järjestelmään.

Tor Alvik, NOBIDin projektipäällikkö