Verden har fået smag for nordisk fødevarepolitik

02.12.18 | Nyhed
Global Child Nutrition Forum

Mari Hassinen (World Food Programme), Maggi Brigham (Norwegian Institute for Rural and Regional Research) and Marjaana Maninnen (Finnish National Agency for Education) visit the garden that provides food for a school meal programme in Tunisia during the Global Child Nutrition Forum

Nordic Food Policy Lab

Fotograf
Global Child Nutrition Forum

Mari Hassinen (FN’s Fødevareprogram), Maggi Brigham (Institutt for rural- og regionalforskning i Norge) og Marjaana Maninnen (Utbildningsstyrelsen i Finland) besøger i forbindelse med Global Child Nutrition Forum den have, som leverer mad til et skolemadsprogram i Tunesien

Den international interesse for, hvordan viden om borgerdrevet politik kan fungere som katalysator for en forandring af fødevaresystemer, er steget markant det seneste år. Både statslige institutioner i blandt andet Costa Rica, Indien og Skotland samt indflydelsesrige organisationer som Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN’s Fødevareprogram (WFP), FN's Miljøagentur og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) skeler til Norden for at lære mere.

På klimatopmødet i Bonn i 2017 (COP23) var Food Policy Lab – et flagskibsprojekt under de nordiske statsministres initiativ Nordic Solutions to Global Challenges – vært for en pop op-tænketank, som skabte dialog om, hvordan man kan sætte fødevarepolitik på klimadagsordenen. Reyes Tirado, forsker ved Greenpeace Research Lab, udtalte, at ”Nordic Food Day gik forrest i forhold til at sammenkæde klima og fødevarer og skabe en platform, hvorfra man kan kaste lys over den rolle, som fødevarer, landbrug og husdyrhold spiller i forskellige klimascenarier”.

Drøftelser på højt niveau om madkultur

Budskabet spredte sig gennem de internationale netværk, og kalenderen for 2018 blev hurtigt fyldt med muligheder for at sætte et nordisk aftryk på den globale debat om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion.

På FN’s politiske højniveauforum i New York var Sveriges miljøminister vært for Serving-Up Solutions for Agenda 2030, hvor man drøftede, hvordan madkultur og gastronomi kan være med til at ændre forbrugsmønstre. Her sad internationale problemløsere med ved bordet for at tale om, hvordan kokke kan bidrage til at forandre samfundet. Idéer som disse er beskrevet i artiklen Harvesting Bold Solutions. Nordiske løsninger var også på programmet på FN’s generalforsamling i september.

“Når vi skuer ud over det globale landskab i øjeblikket, kan vi se, at der er et stort behov for eksempler, der kan tjene som inspiration til effektive politiske løsninger på den globale sundheds- og klimakrise. Ved at optræde i samlet flok som nordiske regeringer på FN’s generalforsamling kunne vi fremføre en stærkere sag for vores internationale kolleger i diskussionerne om bæredygtige fødevaresystemer”, sagde Anders Nordström, ambassadør for global sundhed i FN’s temaafdeling, Sveriges udenrigsministerium.

Hemmelige ingredienser til samarbejdsmetoder

Et andet højdepunkt var lanceringen af Solutions Menu - A Nordic guide to sustainable food policy, som er blevet downloadet næsten 3000 gange siden juni 2018. For første gang nogensinde blev innovative nordiske fødevareløsninger samlet i én publikation.

Den giver ikke bare et overblik over 24 vellykkede politiske initiativer såsom skolemad, initiativer til reduktion af madspild, gastronomiske ressourcecentre og ernæringsråd, men indeholder også forslag til forskellige samarbejdsmetoder. Den afslører de ’hemmelige ingredienser’, som har været altafgørende for implementeringen af konkrete forandringer og vejledt politiske beslutningstagere og forandringsskabere i deres arbejde.

“WHO bifalder denne tilgang, hvor man bruger ernæringspolitik og fødevarekultur og -identitet som et middel til at bekæmpe ikkeoverførbare sygdomme og igangsætte en omstilling til et mere bæredygtig fødevareforbrug”, siger João Breda, som er leder af WHO’s europæiske kontor for forebyggelse og kontrol af ikkeoverførbare sygdomme

God opbakning på hjemmebane

Nordic Food Policy Lab er med til at fremme fødevarepolitiske diskussioner, som både anerkender vores forskelligheder og stiller skarpt på, hvad vi kan lære af hinanden, hvad angår kostmønstre, offentlig sundhed og positiv indvirkning på miljø og klima. Denne tilgang har vist sig at være en velfungerende katalysator, som kan knytte nordiske og internationale perspektiver sammen.

“Det glæder os at se, at Nordic Food Policy Lab har været i stand til at nå så langt på trods af sin relativt beskedne finansiering. Antallet af politiske drøftelser på højt niveau, den store rækkevidde og ikke mindst den internationale respons og interesse viser os, at det her er en prioritering fra de nordiske fødevaremyndigheders side, som i dén grad er umagen værd”, siger Harald Glein, administrativ leder ved det norske fødevaretilsyn, Mattilsynet.

COP24 og Costa Rica på programmet

I de kommende uger drager Nordic Food Policy Lab til FN’s klimatopmøde (COP24) i Polen for at sætte fokus på, hvordan fremtidens byer kan opnå de effektive forandringer af vores forbrugsmønstre, som vi har så hårdt brug for. Nordic Food Policy Lab deltager næste år ved den anden Global Conference on Sustainable Food Systems i Costa Rica sammen med globale partnere som FN’s Miljøagentur og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Det vil være en glimrende lejlighed til at komme i kontant med de latinamerikanske lande, som udviser interesse for de politikker, der er beskrevet i Solutions Menu. Menuen er desuden ved at blive oversat til spansk. 

Ved at optræde i samlet flok som nordiske regeringer på FN’s generalforsamling kunne vi fremføre en stærkere sag for vores internationale kolleger i diskussionerne om bæredygtige fødevaresystemer

Anders Nordström, ambassadør for global sundhed i FN’s temaafdeling, Sveriges udenrigsministerium

Udvalgte samarbejder i 2018:

Symposium on Mediterranean and New Nordic Diets

Maj 2018, København, Danmark

Medarrangører: WHO European Office

 

UNFCCC Bonn Intersessional

Maj 2018, Bonn, Tyskland

Medarrangører: Brighter Green + Food and Climate Alliance

 

EAT Forum 2018

Juni 2018, Stockholm, Sverige

Medarrangører: EAT Foundation

 

Political tools to shape food identity

Maj 2017, Zeeland, Holland

Medarrangører: De regionale myndigheder i Zeeland

 

World Food Programme Global Child Nutrition Forum

Oktober 2018, Tunis, Tunesien

Medarrangører: World Food Program

 

Food System Approaches to the Prevention of NCDs

September 2018, New York City, USA

Medarrangører:  EAT Foundation i samarbejde med Norges, Sveriges, Finlands og Indonesiens regering

 

Nordiske forelæsninger ved Committee on World Food Security (CFS)

Oktober 2018, Rom, Italien

Medarrangører: FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) på CFS, som er et af de vigtigste internationale fora for politiske diskussioner om fødevaresystemer

 

Præsentation af løsninger til Agenda 2030 ved FN’s politiske højniveauforum

Juli 2018, New York City, USA

Medarrangører: Sveriges miljøministerium

 

Strategier for interministerielt og tværsektorielt samarbejde om bæredygtig kost ved "People’s food - people’s health: Towards healthy and sustainable European Food Systems" (workshop på EU-konference)

November 2018, Wien, Østrig

Medarrangører:  EuroHealthNet, Danmarks miljø- og fødevareministerium, Portugals generaldirektorat for sundhed, Hollands sundheds-, velfærds- og idrætsministerium

 

Nordiske input til Skotlands “Good food nation bill”

Juni 2017 (fortsættes i april 2019), Edinburgh, Skotland

Medarrangører: Obesity Action Scotland med flere