Verden har fått smaken på nordisk matvarepolitikk

02.12.18 | Nyhet
Global Child Nutrition Forum

Mari Hassinen (World Food Programme), Maggi Brigham (Norwegian Institute for Rural and Regional Research) and Marjaana Maninnen (Finnish National Agency for Education) visit the garden that provides food for a school meal programme in Tunisia during the Global Child Nutrition Forum

Nordic Food Policy Lab

Photographer
Global Child Nutrition Forum

Mari Hassinen (Verdens matvareprogram), Maggi Brigham (Institutt for rural- og regionalforskning) og Marjaana Maninnen (den finske Utbildningsstyrelsen) besøker hagen der det dyrkes mat for et skolemåltidsprogram i Tunisia, under Global Child Nutrition Forum

Den internasjonale interessen for nordisk kunnskap om hvordan innbyggerdrevet politikk kan føre til endringer i matsystemer, har økt merkbart det siste året. Både statlige organer i for eksempel Costa Rica, India og Skottland og agendasettende internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon, Verdens matvareprogram, FNs miljøprogram og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) vender blikket mot regionen vår for å lære mer.

Under COP23-klimaforhandlingene i Bonn i 2017 sparket Nordisk matpolicylab – et flaggskipsprosjekt innenfor de nordiske statsministrenes initiativ Nordiske løsninger på globale utfordringer – i gang samtaler om matvarepolitikk som del av klima-agendaen ved å arrangere en pop-up-tankesmie. Reyes Tirado, forsker ved Greenpeace Research Lab, sier: “Nordisk matdag viste lederskap ved å koble sammen klima og matsystemer og bidra med en plattform for å understreke betydningen av mat, landbruk og dyrehold i klimascenariene.”

Høynivådiskusjoner om matkultur

Budskapet spres gjennom internasjonale nettverk, og kalenderen for 2018 ble raskt fylt opp med muligheter for å sette et nordisk preg på globale diskusjoner om bærekraftig forbruk og produksjon.

Ved FNs høynivåforum i New York var Sveriges miljøminister vert for Serving-Up Solutions for Agenda 2030, der matkulturens og gastronomiens rolle i endrede forbruksmønstre ble diskutert. Internasjonale løsningsorienterte deltakere satt rundt bordet for å snakke om kokkers makt til å forandre samfunnet. Slike ideer er lagt fram i publikasjonen Harvesting Bold Solutions. Nordiske løsninger gjorde seg også gjeldende på FNs generalforsamling i september.

“Når vi ser på det globale landskapet akkurat nå, vet vi at det er sterkt behov for eksempler som kan inspirere til effektiv politisk respons på de globale helse- og klimakrisene. Vi fant ut at vi ved å gå sammen som nordiske regjeringer under FNs generalforsamling sto sterkere overfor våre internasjonale partnere i diskusjonene om bærekraftige matsystemer”, sier Anders Nordström, ambassadør for global helse ved det svenske utenriksdepartementets avdeling for FN-politikk.

Samarbeid som hemmelig ingrediens

Et annet høydepunkt var lanseringen av Solutions Menu – A Nordic guide to sustainable food policy, som har blitt lastet ned nesten 3000 ganger siden juni 2018. For første gang noensinne ble innovative nordiske matpolitiske løsninger samlet i ett dokument.

Ikke bare gir publikasjonen oversikt over 24 vellykkede politiske initiativer som skolemåltider, tiltak for reduksjon av matsvinn, gastronomiske ressurssentre og kostholdsanbefalinger, den byr også på stoff om samarbeidsbaserte tilnærminger. Den viser fram de “hemmelige ingrediensene” som har vært avgjørende for å gjennomføre konkrete endringer, og som har vært veiledende for beslutningstakere og endringsagenter i deres arbeid.

“WHO roser denne tilnærmingen til å takle ikke-smittsomme sykdommer og gjøre matforbruket mer bærekraftig ved å arbeide med ernæringspolitikk, matkultur og identitet”, sier João Breda, leder for WHOs europakontor for forebygging av og kontroll med ikke-smittsomme sykdommer.

Sterk støtte på hjemmebane

Nordisk matpolicylab bidrar til å lette dialoger om matvarepolitikk som erkjenner eksisterende forskjeller, men som samtidig fokuserer på hva vi kan lære av hverandre om for eksempel kostholdsmønstre, folkehelse og positiv innvirkning på miljø og klima. Denne tilnærmingen har vist seg å være en vellykket katalysator som kobler nordiske og internasjonale perspektiver.

“Vi er veldig glade for å se hva Nordisk matpolicylab har greid å oppnå hittil til tross for en relativt beskjeden finansiering. Antallet politiske høynivådiskusjoner og spredningen og ikke minst responsen og interessen internasjonalt viser at dette er en svært verdifull prioritering for de nordiske matmyndighetene”, sier Harald Gjein, administrerende direktør for det norske Mattilsynet.

COP24 og Costa Rica neste

De kommende ukene vil Nordisk matpolicylab sette kurs for FNs klimatoppmøte (COP24) i Polen for å fokusere på hvordan framtidas byer kan framskynde de effektive endringene i forbruksmønstre som det er så presserende behov for. Nordisk matpolicylab vil også være med på den andre globale konferansen om bærekraftige matsystemer med de globale partnerne FNs miljøprogram og FAO i Costa Rica neste år. Dette vil gi en utmerket mulighet til å opprette kontakt med en rekke latinamerikanske land som har vist interesse for politikken som er beskrevet i Solutions menu. Menyen er under oversettelse til spansk. 

Vi fant ut at vi ved å gå sammen som nordiske regjeringer under FNs generalforsamling sto sterkere overfor våre internasjonale partnere i diskusjonene om bærekraftige matsystemer

Anders Nordström, ambassadør for global helse ved det svenske utenriksdepartementets avdeling for FN-politikk

Utvalgte samarbeid 2018:

Symposium on Mediterranean and New Nordic Diets

Mai 2018, København, Danmark

Medarrangører: WHOs europakontor

 

UNFCCC Bonn Intersessional

Mai 2018, Bonn, Tyskland

Medarrangører: Brighter Green + Food and Climate Alliance

 

EAT Forum 2018

Juni 2018, Stockholm, Sverige

Medarrangører: EAT Foundation

 

Political tools to shape food identity

Mai 2017, Zeeland, Nederland

Medarrangører: Zeelands regionalstyre

 

Verdens matvareprograms Global Child Nutrition Forum

Oktober 2018, Tunis, Tunisia

Medarrangører: Verdens matvareprogram

 

Food System Approaches to the Prevention of NCDs

September 2018, New York City, USA

Medarrangører:  EAT Foundation i samarbeid med regjeringene i Norge, Sverige, Finland og Indonesia

 

Nordic talks at Committee on World Food Security

Oktober 2018, Roma, Italia

Medarrangører: FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og komiteen for matsikkerhet (CFS): en av de viktigste internasjonale arenaene for politiske diskusjoner om matsystemet

 

Serving up solutions for Agenda 2030 @ UN High Level Political Forum

Juli 2018, New York City, USA

Medarrangører: Sveriges miljødepartement

 

Strategies for inter-ministerial and cross-sectoral collaboration for sustainable diets @ "People’s food - people’s health: Towards healthy and sustainable European Food Systems" (EU conference workshop)

November 2018, Wien, Østerrike

Medarrangører:  EuroHealthNet, Danmarks miljø- og fødevareministerium, Portugals helsedirektorat, Nederlands helse-, velferds- og idrettsdepartement

 

Nordic inputs to Scotland’s “Good food nation bill”

2017 (fortsettelse april 2019), Edinburgh, Skottland

Medarrangører: Obesity Action Scotland og andre