Innhold

  05.05.22 | Nyhet

  Ny rapport: Digitalisering af domstole styrker retsstatsprincippet

  Retssystemet har en tendens til at være konservativt, men domstolene i Norden har i løbet af det seneste årti gennemgået en gradvis modernisering og inkorporeret digital teknologi. Danmark ligger foran de øvrige nordiske lande i digitaliseringen af domstolene, men har stadig meget at læ...

  21.04.22 | Nyhet

  Rekordmånga ville veta mer om Norden under 2021

  År 2021 var ett rekordår för Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden. Aldrig tidigare har antalet besök och sidvisningar på Info Nordens sajt och antalet frågor som infotjänsten besvarade varit så högt som i fjol.

  20.12.21 | Information

  Mandat för Gränshinderrådet 2022 – 2024

  Att säkerställa att det finns gynnsamma förutsättningar för rörlighet och handel i Norden är en högt prioriterad fråga i det nordiska samarbetet och en viktig del i arbetet med att nå visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.