Innehåll

  30.06.22 | Nyhet

  Justitieministrarna inrättar en nordisk arbetsgrupp mot människohandel

  En nordisk arbetsgrupp mot människohandel kommer att inrättas enligt ett beslut taget på de nordiska justitieministrarnas möte i Finnskogen i Norge. Kampen mot människohandel har varit en del av Nordiska ministerrådets och den nordiska justitiesektorns arbete under en lång tid, men måle...

  29.06.22 | Nyhet

  Skønhedsoperationer er det vilde vesten

  Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler de nordiske regeringer at stramme op på lovgivningen, så det udelukket er fagpersoner inden for sundhedsområdet, der må udføre skønhedsindgreb. Formålet er at skabe større patientsikkerhed.

  20.12.21 | Information

  Mandat för Gränshinderrådet 2022 – 2024

  Att säkerställa att det finns gynnsamma förutsättningar för rörlighet och handel i Norden är en högt prioriterad fråga i det nordiska samarbetet och en viktig del i arbetet med att nå visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.