21.
The Nordic Council’s internal affairs

21.1.
Presidium proposal on the Nordic Council EU office, A 1844/presidium

397
Bertel Haarder
Main speech

Tak, Oddný. Jeg har nu den fornøjelse at skulle lede resten af denne session, og jeg håber, vi kan slutte til tiden, så alle kan komme hjem som planlagt.

398
Linda Modig
Main speech

Herr president, kära nordiska vänner! Nordiska rådet har länge betonat vikten av EU i vårt nordiska samarbete.

400
Linda Modig
Reply

Herr president! Jag måste ändå invända mot Hans Wallmarks raljerande om att detta är en evighetsmaskin. Den här tjänsten adderar nordisk nytta och nordiskt mervärde.

402
Lulu Ranne
Reply

Ensinnäkin täytyy sanoa: lisää konkretiaa, vähemmän byrokratiaa, tehokkaampia prosesseja, vaikuttavampaa yhteistyötä. Meillä on tässä "reservation".

 

404
Linda Modig
Reply

Herr president! Jag kan inte säga att det är Nordiska rådets syn på Arktisstrategin som EU jobbar med, eller de synpunkter vi har på miljö- och klimatfrågorna.

406
Gunilla Carlsson
Presentation

Herr president! Jag tycker att presidiets talesperson Linda Modig väldigt väl framförde de synpunkter som vi från den socialdemokratiska gruppen också har landat i.

408
Aron Emilsson
Presentation

Herr president! Det här är en fråga som har legat på presidiets bord under lång tid. Liksom den konservativa gruppen har Nordisk frihet hållit en rak och konsekvent linje.

410
Aron Emilsson
Response to reply

Herr president! Tack för frågan, Linda Modig! Vi i Nordisk frihet har varit pragmatiska här; det vet vi båda som har suttit och inväntat utvärderingen för att lyssna av vad den skulle ge.

412
Aron Emilsson
Response to reply

Herr president! Jag tackar för repliken och kan inte vara annat än enig med Sebastian Tynkkynen. Jag tackar för detta, herr president.

414
Linda Modig
Reply

Herr president! Aron Emilsson talade länge och väl om Nordisk frihets position, och det är gott. Men jag hörde honom inte besvara frågan om varför vi ska vara med på förhand.

21.2.
Consideration of member’s proposal on Sami representation in the Nordic Council, A 1870/presidium

416
Christian Juhl
Main speech

Tak for det. Kære Nordisk Råd. De sidste 50 år har et tilbagevendende ønske været, at samere fik øget repræsentation i Nordisk Råd.

420
Daniel Riazat
Presentation

Herr president! Enligt folkrätten har urfolk särskilda rättigheter utöver de rättigheter som följer av ställningen som nationella minoriteter.

21.3.
Changes to the Nordic Council’s Rules of Procedure 2021, A 1887/presidium

422
Christian Juhl
Reply

Jeg støtter naturligvis forslaget, men jeg vil også gerne have, at vicepræsidenten bekræfter, at vi rent faktisk har haft en diskussion om, om ikke det var fornuftigere at lægge valget over i valgk

423
Annette Lind (S)
Response to reply

Tak til hr. Christian Juhl for lige at uddybe det en lille smule mere. Jeg kan selvfølgelig bekræfte alt, hvad han siger, og vi tager diskussionen videre.

21.4.
Consideration of member’s proposal on contract interpretation in Nordic law, A 1829/presidium

424
Jouni Ovaska
Main speech

Herr president, arvoisa presidentti! Ehdotus päätökseksi, jonka puheenjohtajisto esittelee mietinnössä, on kehittynyt alkuperäisestä ehdotuksesta.

426
Steinunn Þóra Árnadóttir
Presentation

Forseti. Við í norrænum vinstri grænum styðjum þá tillögu sem hér er lögð fram í nefndaráliti forsætisnefndar enda teljum við að þetta geti verið gagnleg ráðstöfun.

21.5.
Vote