401. Hans Wallmark (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
401
Person
Speaker role
Den konservativa gruppen
Datum

Herr president! Vi har hållit på med detta sedan 2016, så vi tycker inte att det är för kort tid. Dessutom är det faktiskt så, precis som presidiet självt noterar – eller presidiemajoriteten, ska jag understryka – att den här funktionen används i olika grad och att man ska arbeta med styrningen. Jag är inte säker på att man då har hittat formen. Jag är alltså rädd att man mer har skapat funktionen än kommit fram till vad som ska vara innehållet.

Jag menar att det finns andra sätt att föra in de viktiga EU-frågorna och Europafrågorna i vårt arbete i Nordiska rådet än att gå vägen över att inrätta och förlänga den här tjänsten. Men som jag säger går det en rak linje. Vi har anfört hela den här kritiken och de här invändningarna från dag ett, och vi kommer att fortsätta till den dag då sessionen väljer att avsluta detta. Det kommer i så fall inte att bli förrän efter den 31 december 2023.