21.
Pohjoismaiden neuvoston sisäiset asiat

21.1.
Puheenjohtajiston ehdotus, joka koskee Pohjoismaiden neuvoston EU-toimistoa, A 1844/presidiet

400
Linda Modig
Vastauspuheenvuoro

Herr president! Jag måste ändå invända mot Hans Wallmarks raljerande om att detta är en evighetsmaskin. Den här tjänsten adderar nordisk nytta och nordiskt mervärde.

402
Lulu Ranne
Vastauspuheenvuoro

Ensinnäkin täytyy sanoa: lisää konkretiaa, vähemmän byrokratiaa, tehokkaampia prosesseja, vaikuttavampaa yhteistyötä. Meillä on tässä "reservation".

 

404
Linda Modig
Vastauspuheenvuoro

Herr president! Jag kan inte säga att det är Nordiska rådets syn på Arktisstrategin som EU jobbar med, eller de synpunkter vi har på miljö- och klimatfrågorna.

406
Gunilla Carlsson
Puheenvuoro

Herr president! Jag tycker att presidiets talesperson Linda Modig väldigt väl framförde de synpunkter som vi från den socialdemokratiska gruppen också har landat i.

408
Aron Emilsson
Puheenvuoro

Herr president! Det här är en fråga som har legat på presidiets bord under lång tid. Liksom den konservativa gruppen har Nordisk frihet hållit en rak och konsekvent linje.

414
Linda Modig
Vastauspuheenvuoro

Herr president! Aron Emilsson talade länge och väl om Nordisk frihets position, och det är gott. Men jag hörde honom inte besvara frågan om varför vi ska vara med på förhand.

21.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta saamelaisten edustuksesta Pohjoismaiden neuvostossa, A 1870/presidiet

420
Daniel Riazat
Puheenvuoro

Herr president! Enligt folkrätten har urfolk särskilda rättigheter utöver de rättigheter som följer av ställningen som nationella minoriteter.

21.3.
Puheenjohtajiston ehdotus muutoksista Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen 2021, A 1887/presidiet

422
Christian Juhl
Vastauspuheenvuoro

Jeg støtter naturligvis forslaget, men jeg vil også gerne have, at vicepræsidenten bekræfter, at vi rent faktisk har haft en diskussion om, om ikke det var fornuftigere at lægge valget over i valgk

21.4.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta sopimusten tulkinnasta pohjoismaisessa oikeudessa, A 1829/presidiet

424
Jouni Ovaska
Varsinainen puheenvuoro

Herr president, arvoisa presidentti! Ehdotus päätökseksi, jonka puheenjohtajisto esittelee mietinnössä, on kehittynyt alkuperäisestä ehdotuksesta.

426
Steinunn Þóra Árnadóttir
Puheenvuoro

Forseti. Við í norrænum vinstri grænum styðjum þá tillögu sem hér er lögð fram í nefndaráliti forsætisnefndar enda teljum við að þetta geti verið gagnleg ráðstöfun.

21.5.
Äänestys