421. Annette Lind (Huvudinlägg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
421
Person
Speaker role
Presidiet
Date

Tak for det, formand. Kære Nordisk Råd, det her er en teknisk ændring. Nordisk Råds forretningsorden er det styrende dokument baseret på Helsingforsaftalen, som indeholder reglerne for Nordisk Råds virke. Forretningsordenen er et levende dokument, som ændres for at genspejle rådets optimale og aktuelle procedurer. For 2 år siden blev forretningsordenen ændret på sessionen i Stockholm for at sikre, at alle lande var repræsenteret i Kontrolkomitéen, så landene kunne udøve kontrol af, hvordan de nordiske midler bruges, da landene finansierer det nordiske samarbejde.

I betragtning af behovet for stabilitet i Nordisk Råds virke, er det eventuelt ikke det allerbedst tænkelige lige nu at foreslå en ændring i forrretningsordenen, hvad angår Kontrolkomitéen, men præsidiet har vurderet, at det er nødvendigt for at sikre, at vi også har alle partigrupper repræsenteret i Kontrolkomitéen. Dette er for at bidrage til den parlamentariske kontrol af de nordiske midler. Præsidiet har behandlet sagen efter en henvendelse fra Valgkomitéen, hvor komitéen har opfordret til denne ændring. Valgkomitéen har også opfordret til, at intet køn er repræsenteret med mindre end 40 pct. i Kontrolkomitéen. Præsidiet foreslår derfor også dette for at sikre balance mellem kønnene i komitéen. Så, hr. præsident, præsidiet foreslår, at Nordisk Råd godkender forslaget. Tak for ordet.