21.
Innra starf Norðurlandaráðs

21.1.
Forsætisnefndartillaga um Evrópuskrifstofu Norðurlandaráðs, A 1844/presidiet

397
Bertel Haarder
Framsöguræða

Tak, Oddný. Jeg har nu den fornøjelse at skulle lede resten af denne session, og jeg håber, vi kan slutte til tiden, så alle kan komme hjem som planlagt.

400
Linda Modig
Andsvar

Herr president! Jag måste ändå invända mot Hans Wallmarks raljerande om att detta är en evighetsmaskin. Den här tjänsten adderar nordisk nytta och nordiskt mervärde.

402
Lulu Ranne
Andsvar

Ensinnäkin täytyy sanoa: lisää konkretiaa, vähemmän byrokratiaa, tehokkaampia prosesseja, vaikuttavampaa yhteistyötä. Meillä on tässä "reservation".

 

404
Linda Modig
Andsvar

Herr president! Jag kan inte säga att det är Nordiska rådets syn på Arktisstrategin som EU jobbar med, eller de synpunkter vi har på miljö- och klimatfrågorna.

406
Gunilla Carlsson
Erindi

Herr president! Jag tycker att presidiets talesperson Linda Modig väldigt väl framförde de synpunkter som vi från den socialdemokratiska gruppen också har landat i.

408
Aron Emilsson
Erindi

Herr president! Det här är en fråga som har legat på presidiets bord under lång tid. Liksom den konservativa gruppen har Nordisk frihet hållit en rak och konsekvent linje.

410
Aron Emilsson
Svar við athugasemd

Herr president! Tack för frågan, Linda Modig! Vi i Nordisk frihet har varit pragmatiska här; det vet vi båda som har suttit och inväntat utvärderingen för att lyssna av vad den skulle ge.

414
Linda Modig
Andsvar

Herr president! Aron Emilsson talade länge och väl om Nordisk frihets position, och det är gott. Men jag hörde honom inte besvara frågan om varför vi ska vara med på förhand.

21.2.
Nefndarálit um þingmannatillögu um fyrirsvar Sama í Norðurlandaráði, A 1870/presidiet

416
Christian Juhl
Framsöguræða

Tak for det. Kære Nordisk Råd. De sidste 50 år har et tilbagevendende ønske været, at samere fik øget repræsentation i Nordisk Råd.

420
Daniel Riazat
Erindi

Herr president! Enligt folkrätten har urfolk särskilda rättigheter utöver de rättigheter som följer av ställningen som nationella minoriteter.

21.3.
Breytingar á starfsreglum Norðurlandaráðs 2021, A 1887/præsidiet

422
Christian Juhl
Andsvar

Jeg støtter naturligvis forslaget, men jeg vil også gerne have, at vicepræsidenten bekræfter, at vi rent faktisk har haft en diskussion om, om ikke det var fornuftigere at lægge valget over i valgk

423
Annette Lind
Svar við athugasemd

Tak til hr. Christian Juhl for lige at uddybe det en lille smule mere. Jeg kan selvfølgelig bekræfte alt, hvad han siger, og vi tager diskussionen videre.

21.4.
Nefndarálit um þingmannatillögu um túlkun samninga í norrænum rétti, A 1829/presidiet

424
Jouni Ovaska
Framsöguræða

Herr president, arvoisa presidentti! Ehdotus päätökseksi, jonka puheenjohtajisto esittelee mietinnössä, on kehittynyt alkuperäisestä ehdotuksesta.

426
Steinunn Þóra Árnadóttir
Erindi

Forseti. Við í norrænum vinstri grænum styðjum þá tillögu sem hér er lögð fram í nefndaráliti forsætisnefndar enda teljum við að þetta geti verið gagnleg ráðstöfun.

21.5.
Atkvæðagreiðsla