Satu Haapanen (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
206
Person
Date

Herra president! Detta tal är en replik till ett tidigare tal här. Tämä on repliikki aikaisempaan puheenvuoroon, jossa puhuja nosti esiin arabimaiden kanssa tehtävän yhteistyön.

Minusta olisi myös tärkeää, että meidän kansainvälinen strategiamme osoittaisi, että haluamme tukea myös arabikeväästä seurannutta demokratiakehitystä. Haluaisin heittää teille ajateltavaksi, olisiko mahdollista, että Pohjoismaiden neuvosto olisi esimerkiksi ystäväjäsenenä Sivilisaatioiden allianssissa, joka on YK:n alainen foorumi kansainväliselle dialogille. Tiedämme, että Ruotsi ja Suomi, Norja ja Tanska ovat jo jäseniä siinä, mutta Pohjoismaiden neuvosto voisi olla yhteistyössä ja ystäväjäsenenä tässä Sivilisaatioiden allianssissa ja osoittaa tukea demokratiakehitykselle.

Skandinavisk oversettelse:

Herr president! Detta tal är en replik till ett tidigare tal där talaren tog upp samarbetet med arabländerna. Jag tycker att det också vore viktigt att vår internationella strategi visade att vi vill stödja den demokratiutveckling som följde på den arabiska våren.

Jag vill kasta fram tanken på om det vore möjligt att Nordiska rådet till exempel vore vänmedlem i Civilisationernas allians, ett forum för internationell dialog underställt FN. Vi vet att Sverige och Finland, Norge och Danmark redan är medlemmar, men Nordiska rådet kunde samarbeta med och vara vänmedlem i Civilisationernas allians och visa sitt stöd för den demokratiska utvecklingen.