Fredrik Karlström (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
270
Date

Fru president! Regionalpolitik handlar om mycket. Det handlar om välfärdstjänster, om utbildning och om att man ska kunna leva på ställen som är mindre tätt befolkade. Skogsbruket är en näring som man kan bedriva ute i regionerna. Däremot är det kanske inte direkt regionalpolitiken som ska se till att skogsindustrin överlever, men de går hand i hand. Det är inte endast en åtgärd som kommer att rädda de regionala områdena, utan det är många små åtgärder som vi måste vidta. Vi måste följa en linje som jag tycker att ministerrådet har stakat upp. Nu är det dags för arbetsgrupperna att konkretisera sig och fokusera bland annat på den viktiga frågan om den gröna omställningen.