Álfheiður Ingadóttir (VG) (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
306
Date

Jeg vil gjerne bare tilføye at i Island er promillegrensen ennå ganske høy, men innenriksministeren har allerede lagt fram et forslag til endring av denne ned til 0,2 promille, og det ser ut til å bli vedtatt før neste vår.