Mikkel Dencker (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
106
Henkilö
Päivämäärä

Jeg mener ikke, man kan komme uden om, at en anerkendelse af Palæstina som en selvstændig stat er at vise, at man anerkender det styre, der er. Og i Gaza er det Hamas, der styrer, og Hamas laver terroraktioner. Så så længe palæstinenserne ikke har fået fjernet Hamas fra magten og fået etableret et styre, som man kan kalde et styre, der går ind for en fredelig sameksistens med Israel, kan det slet ikke komme på tale, at man skal anerkende det styre, der er der, og den stat, som det ønsker at opbygge.