Michael Tetzschner (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
117
Date

Det er mange interessante problemstillinger å diskutere her i verden, men i Nordisk råd må vi prioritere det som gir nordisk nytte, hvis vi kommer frem til felles standpunkter, ellers blir vi et gymnasiesamfunn. Jeg var en av de ivrigste til å delta i mitt eget gymnasiesamfunn, men det var jo ikke meningen at det skulle føre til noe. Vi må ha litt andre krav når vi møtes her. Det er nemlig i den andre enden slik at vi må bruke tiden på temaer og komme frem til felles beslutninger hvor det kan tenkes å munne ut i praktiske forbedringer for våre nordiske folk. Det er et relevanskrav, det er et aktualitetskrav, og det er et nærhetskrav, fordi hvor skulle vi ellers… Da må jeg kontre tilbake og si at det jo er mange interessante ting i utenrikspolitikken man ellers kunne diskutert. Man kunne diskutert den urovekkende konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea og hvordan Kina og Japan er uenige om noen få, ubebodde øyer. Vi kan bekymre oss over situasjonen i Øst-Timor, og vi kan også følge med i Polisarios kamp mot okkupasjonen av Vest-Sahara osv. Vi må rett og slett gjøre en disiplineringsøvelse, hvor vi hjelper hverandre til å tenke over om det spørsmålet vi bruker tiden i plenum på, virkelig er noe som vi ved slutningen av dagen, når vi har truffet en beslutning og er ferdig med diskusjonen, om det er noe som har bragt nytte for våre befolkninger i Norden. Jeg tror ikke at dette spørsmålet vil bestå den testen, hvis jeg skal være helt ærlig.