Johanna Karimäki (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
106
Speaker role
Midtergruppen
Päivämäärä

Arvoisa puheenjohtaja! Haluan tuoda keskusteluun tärkeän näkökulman, ilmastonmuutoksen torjunnan. Nyt perjantainahan Pariisin sopimus astuu voimaan ja tuo meille toivoa. On tehtävä valtavasti töitä sen eteen, ettei maailma lämpene yli 1,5 astetta, ja siksi fossiilisista polttoaineista on luovuttava. Tällainen uusi massiivinen infrastruktuurihanke fossiiliselle maakaasulle heikentää irtautumista fossiilisista polttoaineista. Onko teillä tai teidän ryhmällänne tästä energiapoliittisesta kysymyksestä mielipidettä?

Skandinavisk oversettelse:

Ärade ordförande! Jag vill ta fram en viktig synvinkel, kampen mot klimatförändringen. Parisavtalet träder i kraft nu på fredag och ger oss hopp. Det krävs enorma ansträngningar för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader, och därför måste vi sluta använda fossila bränslen. Ett sådant här nytt massivt infrastrukturprojekt för fossil naturgas bromsar upp denna frigörelse från fossila bränslen. Har ni eller er grupp en åsikt om denna energipolitiska fråga?