Johanna Karimäki (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
445
Speaker role
Midtergruppen
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Arvoisa esittelijä, kiitos aloitteen esittelystä. Tämä on erittäin tärkeä ja hyvä aloite. Kysyisin sellaisesta asiasta kuin kaupan vastuu. Kuinka paljon olette sitä valiokunnassa pohtineet, tai onko ollut ajatuksia? Esimerkiksi Ranskassa on sellainen laki, joka velvoittaa, että ylijäämäruoka, hukkaan menevä ruoka, on jaettava vähävarasille. Itse asiassa Suomen eduskunnassa on myös tehty vastaava eduskunta-aloite, jonka yli puolet kansanedustajista on allekirjoittanut, joten Suomessakin tämä lakiehdotus on eduskunnassa käsiteltävä. Onko teillä tietoa, millä tavalla asia on muissa Pohjoismaissa, tai onko siellä vastaavia aloitteita vireillä?

Skandinavisk oversettelse:

Ärade ordförande! Ärade föredragande, tack för presentationen. Detta är ett mycket viktigt och bra förslag. Jag vill fråga om handelns ansvar. Hur mycket har ni diskuterat detta i utskottet, har ni haft tankar om det? Till exempel i Frankrike finns det en lag som förpliktar affärerna att dela ut överlopps mat till mindre bemedlade. I själva verket finns det en liknande motion i Finlands riksdag som mer än hälften av riksdagsledamöterna har undertecknat och som därmed måste behandlas i riksdagen. Vet ni hur det är i de andra nordiska länderna, har det gjorts liknande motioner?