Jan Lindholm (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
447
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president! Jag vill först säga att jag som representant för Mittengruppen naturligtvis stöder förslaget. Jag skulle dock vilja tillföra en annan dimension.

Mat är ju till stora delar vatten. När vi i den rika världen importerar mat från den fattiga världen är det, som Vandana Shiva brukar säga, vattenstöld. Och vattnet är ju orsaken till att vi får så många flyktingar hit – ni vet att de kommer på grund av det inte finns mat och vatten. De drar till ställen där det finns vatten och mat och tränger ut folk som finns där, och då blir det konflikter och så vidare. Grunden är alltså vattenbristen. Därför tycker jag att man ska tänka en tanke om att öka vår självförsörjning av livsmedel.

Dessutom är det ju så att maten innehåller kol. Den mat vi äter kan vi faktiskt omsätta till energiråvaror som kan användas för transporter, men vi kan också undvika transporter om vi ökar produktionen av livsmedel hos oss själva. Då drar vi alltså inte undan den mat man behöver i andra delar av världen från de arealer vi ockuperar, och vi stjäl inte vattnet från dem. På det sättet skapar vi förutsättningar för att kanske även bemöta en del av orsakerna till att vi har problem med stora flyktingströmmar i Europa. Det finns alltså massor av argument för att ändra vårt sätt att se på livsmedel, och jag tycker att det är viktigt att tillföra detta i debatten.

Representanten sa från talarstolen att det finns många tekniska problem med att omvandla resterna från livsmedel till energi för transporter. Jag har hållit på ganska mycket med det, och jag tror inte att det egentligen är några svåra problem. Jag menar inte att vi på något sätt skulle minska ambitionerna när det gäller matsvinnet, men problemet ligger egentligen i insamlingen av de matrester vi producerar. Där bör vi alltså bli bättre, men när vi väl har lyckats samla in dem är jag övertygad om att vi kommer att kunna använda dem som energiråvara.