Wille Rydman (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
71
Henkilö
Speaker role
Konservativa gruppens talesperson
Päivämäärä

Tack så mycket! Det finns inte så mycket att tillägga, bara att det är glädjande att se att det finns en bred koncensus om att dessa frågor är viktiga och att vi kan utnyttja den nordiska nyttan genom samarbete mellan våra respektive länder. Det gynnar vår gemensamma säkershetspolitiska miljö på många olika sätt.