Jenis av Rana (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
77
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

Det er en udstrakt hånd til de enkelte mennesker, som Norden jo består af. Jeg kom for sent til en bemærkning om det socialdemokratiske forslag om at indføre obligatorisk melding, men jeg vil sige, at det forslag sammen med dette aktuelle forslag fra Christian Juhl og andre er menneskevenlige forslag.

Det her forslag er et forslag om at hjælpe de mennesker, som lider under de voldsomme krav, som vores moderne samfund stiller. Man skulle tro, at vi i det lille og overskuelige samfund hjemme på Færøerne ikke havde disse problemer, men der er desværre ingen forskel. Så jeg ser disse forslag som en udstrakt hånd fra os i det nordiske samarbejde til vores trætte borgere. Og jeg tror også, at jeg taler på begge gruppers vegne.