Håkan Svenneling (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
96
Speaker role
Nordisk Grøn Venstres talesperson
Date

Herr president! Tack, Maria Stockhaus och den konservativa gruppen för stödet! Jag hoppas att förslaget får en välvillig behandling när det behandlas i utvalget och att man tittar på hur man skulle kunna lösa ut knutarna med skillnader i olika lagstiftningar. Precis som Stockhaus lyfter tror jag att det är viktigt att vi från Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är en röst för hbtq-personers rättigheter runtom i världen när vi träffar andra parlament och parlamentariker. Det är precis som Maria beskriver: Detta är på många ställen lite grann på tillbakagång. Det insåg vi framför allt i det dåvarande medborgarutskottet när vi var på besök i Baltikum. Vi hörde där hur kyrkans intressen och även ryska intressen försöker påverka utvecklingen i lagstiftningen för dessa personer.