Johanna Karimäki (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
102
Speaker role
Mittengruppen
Päivämäärä

Arvoisa puheenjohtaja! Kun ilmasto lämpenee kiihtyvää vauhtia, niin Pariisin ilmastosopimus tuo meille toivoa. Meillä on tavoitteena pysäyttää ilmastonmuutos kahteen asteeseen. Yksi keskeinen kysymys Pariisin sopimuksessa on se, että globaalisti metsien hiilinielut eivät pienene vaan pikemminkin kasvavat.

Puu on todellakin hieno tuote. Sillä voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita, kuten kestävyysrajoissa valmistaa biomuovia ja myös biopolttoaineita ja voimme edistää puurakentamista.

Kun teemme Euroopassa hiilinielulaskentasääntöjä ja ilmastopolitiikkaa, niin luomme myös globaaleja standardeja. Hiilinielupolitiikassa on keskeistä, että on selkeät ja läpinäkyvät laskentasäännöt. Ilmastoasiantuntijathan ovat olleet pettyneitä EU:n parlamentin lyhytnäköisiin päätöksiin, jotka eivät ilmaston näkökulmasta ole niin kestäviä.

 

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Då den globala uppvärmningen tilltar ger Parisavtalet oss hopp. Vi har som mål att stoppa uppvärmningen vid två grader. En nyckelfråga i Parisavtalet är att de kolsänkor som skogarna utgör globalt inte ska minska utan snarare öka. Trä är faktiskt en ypperlig vara. Det kan ersätta fossila råvaror bland annat genom tillverkning av bioplast och biodrivmedel inom gränserna för hållbarheten och vi kan främja träbyggande. Då vi i Europa utarbetar beräkningsregler för kolsänkor och gör klimatpolitik skapar vi samtidigt globala standarder. När det gäller kolsänkorna är det viktigt att beräkningsreglerna är tydliga och transparenta. Klimatexperterna har ju varit besvikna på EU-parlamentets kortsiktiga beslut, som inte är så hållbara ur klimatsynvinkel.