Mikael Staffas (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
285
Speaker role
Mittengruppens talsperson
Date

Fru ordförande och nordiska vänner! Vi lever i en alltmer digitaliserad värld -- om vi bor på rätt ställe. Våra regeringar, myndigheter, institutioner, serviceföretag med mera erbjuder, som vi har hört, numera digitala lösningar för allt fler funktioner. Vi ser detta som utveckling, och vi vill se Norden som det främsta digitaliserade området i världen. Något fattas dock i given på att skapa detta framtidsscenario.

Fru president! Nästan hela Norden deltar. Ska det vara så? Naturligtvis inte. Även de områden som vi i dagligt tal kallar glesbygden med mera ska erbjudas möjligheter. Alla är medvetna om att det är ekonomiskt ifrågasatt att bekosta den infrastruktur som krävs för att klara de ålägganden som tidigare nämda myndigheter påför oss invånare för att spara sina egna kostnader.

De nordiska länderna sätter upp mål, men lever vi upp till dem? De trådlösa systemen är inte lika säkra som de fasta. De som har valt att bo i områden som inte har den digitala infrastrukturen, till skillnad från sådana som vi som lever med en utbyggd infrastruktur för digital kommunikation, ska väl inte leva osäkrare.

Mittengruppen stor bakom samtliga att-satser i medlemsförslaget från utskottet för tillväxt och utveckling, och jag rekommenderar följande till Nordiska ministerrådet, bland annat:

att utveckla ett samarbete med kommunala och privata nätföretag samt teleoperatörer både nationellt och över landgränserna för att på ett effektivt sätt skapa tillgång till internet oavsett var man bor,

att utveckla gemensamma mål för utbyggnad av infrastrukturen för internet, samt

att samverka för att finna ekonomiska medel för en snabb utbyggnad av datakommunikation i Nordens glesbydger.