389. Bertel Haarder (Replik)

Tak, formand. Vi er nogle medlemmer her fra Socialdemokratiet og Venstre i Danmark, som gerne vil foreslå, at vi drøfter spørgsmålet i den danske delegation ved Nordisk Råd, som jo rummer alle lande.

Vi kan ikke stemme for det forslag, der ligger, men vi vil gerne i delegationen drøfte, om der er andet, vi kan gøre, om der er en vej til at imødekomme det ønske, som jo er velbegrundet, og som vi jo alle sammen har hørt.