228. Martin Kolberg (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
228
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Gode president. Kollega Jenis av Rana sier at vi valgte den letteste vei. Det synes jeg ikke kan bli stående uimotsagt, fordi det er ikke snakk om å velge den letteste vei, det er snakk om å holde fast i et prinsipp her. Men jeg sa veldig tydelig, på vegne av presidiet, at vi forutsetter at rettsstatens prinsipper blir fulgt. Det betyr selvfølgelig at vi forutsetter at våre regjeringer, som jo er våre fremste representanter i så måte, passer på dette i forholdet til Spania.