228. Martin Kolberg (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
228
Henkilö
Speaker role
Præsidiets talsperson
Päivämäärä

Gode president. Kollega Jenis av Rana sier at vi valgte den letteste vei. Det synes jeg ikke kan bli stående uimotsagt, fordi det er ikke snakk om å velge den letteste vei, det er snakk om å holde fast i et prinsipp her. Men jeg sa veldig tydelig, på vegne av presidiet, at vi forutsetter at rettsstatens prinsipper blir fulgt. Det betyr selvfølgelig at vi forutsetter at våre regjeringer, som jo er våre fremste representanter i så måte, passer på dette i forholdet til Spania.