311. Magnus Ek (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
311
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president! Jag ska inte låta påskina att jag på något vis är kulturpolitiker; det är inte min starka sida. Men vad jag förstår av kulturyttringar är de inte bra för att de kommer från ett visst land eller uttrycks på ett visst språk. Det är väl också det vi tar fasta på när vi delar ut Nordiska rådets kulturpriser - vi gör det i och för sig till artister eller kulturutövare från nordiska länder, men vi gör det genom att lyfta fram de allra bästa. Vi vill lyfta upp dem som har utmärkt sig på något vis, snarare än hålla undan någonting annat. 

Min fråga till den socialdemokratiska gruppen är: Närmar det sig inte kulturnationalism när vi vill trycka på för att våra public service-kanaler, som vi har definierat ett uppdrag för men annars försöker låta bli att påverka eller styra alltför mycket, ska ta bort allt annat än det nordiska under en viss vecka?