329. Daniel Riazat (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
329
Person
Speaker role
Nordisk Grønt Venstre
Date

Som nämndes tidigare: Med tanke på att vi lever i en värld där människor kan bli valda till president i världens mäktigaste land genom fake news och att vi lever i ett samhällsklimat där fakta och kunskap tyvärr inte premieras lika mycket som fake news och annan otillförlitlig information tycker jag att det är viktigt att vi premierar fakta och forskning.

Sedan vill jag vara noga med att säga att vi, samtidigt som vi tänker stötta förslaget från Nordisk grön vänster, också anser att det bör finnas en respekt för den nationella kompetensen, som detta handlar om, och att lärosätenas autonomi ska respekteras.

Men det finns fler aspekter i detta. Det handlar om att ifall vi ska utveckla ett gemensamt PhD-program framöver måste vi också ha med aspekten hur forskningsmedlen fördelas. Vi ser en alltför stor snedfördelning där män premieras framför kvinnor. Vi måste helt enkelt ha en feministisk politik när det kommer till att fördela resurserna för forskning. Vi vet att forskningen ser väldigt olika ut beroende på vem som tar fram den, och ju bättre spridning och genomlysning av samhället vi har när vi fördelar forskningsmedlen, desto bättre kommer forskningen att vara.

Vi ställer oss bakom förslaget, men vi vill skicka med det som rör den nationella kompetensen och respekten för denna men också att vi ska ha en jämställd forskningspolitik.