341. Mikael Staffas (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
341
Henkilö
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Päivämäärä

Tack fru president! Färjerederinäringen är en stor arbetsgivare inom våra nordiska länder, och visst är det viktigt att försvara våra sjömäns arbetsplatser. Våra länder har historiskt varit stora sjöfararnationer som skapat arbetsplatser och tillväxt i främst kust- och skärgårdsområden. Under årens lopp har det i Norden byggts upp ett trygghetssystem för de anställda. I medlemsförslaget lyfter man behovet av att skydda den nordiska modellens arbetsvillkor. Men just för de sjöfartsanställda som arbetar ombord på svenskregistrerade fartyg, men är bosatta i ett annat nordiskt land har problemen uppstått. De faller nämligen mellan stolar och blir just utan den trygghet som vi så starkt förespråkar.

Orsaken är att vi har olika socialförsäkringssystem inom de nordiska länderna och ställer krav som skapar gränshinder. Vi fick vid statsministrarnas redogörelse förklarat att vi inte kan förvänta oss att kunna påverka varandras socialförsäkringssystem. Det är en märklig inställning, när samma statsministrar förespråkar fördelar med en hög mobilitet inom Norden. För att kunna ta del av det svenska socialförsäkringssystemet är bland annat ett krav, att både vårdnadstagare och vårdnadsgivare ska vara registrerade i Sverige, och för det krävs svenskt personnummer för vårdnadstagaren. Våra medborgare blir fråntagna en snabb och likvärdig handläggning i jämförelse med dem som arbetar i samma land som de bor i. Ett led i att lösa problemet kan vara ett framgånsrikt system med e-identitet.

Detta har belyst i ett remissvar till betänkandet SOU 2017:05, Svensk social trygghet i en globaliserad värld, från Gränshinderrådet. Jag vill med detta inlägg påskynda möjligheterna, tillrättalägga de rättigheter som vi skapar i en region som ska kännetecknas av hög mobilitet och utan hinder. Det kan ytterligare tilläggas att detta problem även berör invånare i gränsområdet med fast mark mot Sverige. I övrigt stöder mittengruppen betänkandet över förslaget.