365. Nina Sandberg (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
365
Henkilö
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens talsperson
Päivämäärä

Statsråd, president, kolleger! Først vil jeg på vegne av velferdsutvalget takke statsråden for begge innledningene. Jeg har gleden av, på vegne av utvalget, å framsette et forslag om at Nordisk råd anbefaler ministerrådet å gjennomføre det foreslåtte samarbeidsprogrammet for likestilling, selvsagt med henblikk på Nordisk råds synspunkter.

Når dette nye programmet skal vedtas, har ulike instanser bidratt med verdifulle innspill. Vi var så heldige i velferdsutvalget at vi fikk bidra med våre synspunkter, og i hovedtrekk er det følgende:

Selv om de nordiske landene er foregangsland internasjonalt, har vi fortsatt en god vei å gå før vi er i mål. Nordisk råd betrakter prioriteringen i samarbeidsprogrammet som relevant. De overordnede innsatsområdene kan jeg repetere, de foreslås å være: 

- framtidens arbeidsliv og vekst

- velferd, helse og livskvalitet

- makt og innflytelse

- et utadvendt og synlig likestillingspolitisk arbeid

- likestillingsintegrering

For dem som ikke vet hva likestillingsintegrering er, er det et nyttig tverrsektorielt styringsverktøy.

Rådet støtter ambisjonen om å motarbeide et kjønnssegregert arbeidsmarked og studere sammenhengen mellom ubetalt omsorgsarbeid og mulighetene til å delta på arbeidsmarkedet. Nordisk råd håper at redusert kjønnssegregering på arbeidsmarkedet vil bidra til å tette gapet mellom kjønnene når det gjelder lønn.

Jeg vil tilføye at velferdsutvalget ser med interesse på den islandske likelønnssertifiseringen, og vi kommer til å fremme et forslag om å utvikle dette i Norden, seinere i dag.

Nordisk råd ser på innsatsområdet velferd, helse og livskvalitet som høyst aktuelt, ikke minst når det gjelder bekjempelse av seksuell trakassering, krenkelse og kjønnsrelatert vold. Nordisk råd er positiv til at menn og maskulinitet har blitt løftet inn som et nytt innsatsområde, og vi mener at Norden har en viktig rolle å spille internasjonalt. Nordiske erfaringer med anstendig arbeidsvilkår og likestilling bør spres.

Avslutningsvis, til redegjørelsen: Det synes vi er et viktig instrument for å følge opp hvordan ministerrådet jobber med likestillingsintegrering på tvers av sektorene. Det er positivt at redegjørelsen er utviklet kvalitetsmessig, og at den knytter an til høyst aktuell tematikk.