366. Mika Raatikainen (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
366
Henkilö
Speaker role
Nordisk Frihed, talsperson for reservationen
Päivämäärä

Ärade president! Kollegor! Nordisk frihet anser att var och en ska bestämma över sitt utbildnings- och yrkesval och menar att arbetet för jämställdhet och jämlikhet bör fokusera på lika möjligheter, inklusive satsningar på tillgång till information, i stället för på lika utfall. Vi delar inte utskottets oro över att det finns mans- respektive kvinnodominerade sektorer på arbetsmarknaden, så länge detta är resultatet av fria och välinformerade val. Vi vänder oss också mot inställningen att löneskillnader mellan män och kvinnor ska åtgärdas genom att män och kvinnor fördelas jämnt i olika sektorer, eftersom detta befäster synen att kön påverkar lönebildning. I övrigt stöder vi samarbetsprogrammets utformning. Därför föreslår Nordisk frihet att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att genomföra det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 2019-2022 med hänsyn tagen till Nordiska rådets synpunkter, förutom det som gäller insatser mot könssegregerad arbetsmarknad under insatsområdet Framtidens arbetsliv och tillväxt.