4.1.
Jäsenehdotus kellojen siirtelyn lopettamisesta Pohjoismaissa, A 1815/tillväxt (keskiryhmä)

65
Mikael Staffas
Puheenvuoro

Fru president! Det här är ett väldigt angeläget ärende. Bara här för några dagar sedan gjorde vi i stora delar av Norden den här skruvningen på klockan igen.

66
Lulu Ranne
Puheenvuoro

Ärade ordförande! Jag börjar med att citera Europeiska kommissionens president Jean-Claude Juncker.

67
Gunilla Carlsson
Puheenvuoro

Jag ska meddela att vi nu kommer att hålla replikerna på en minut och ta replikerna en gånger en. Vi behöver korta talartiden för att försöka hinna med alla ärenden.