19. Stefan Löfven (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
19
Speaker role
Sveriges statsminister
Date

Trevligt att få ett replikskifte med Martin Kolberg; jag tänkte att jag ska passa på här nu!

Jag vill verkligen understryka att det är mycket viktigt att förstå betydelsen av människors delaktighet. Vi står inför en stor omställning – det är ingen tvekan om det – och ska den bli lyckosam måste människor känna att de också är med i framtidsprojektet. Där spelar fackföreningsrörelsen stor roll, och där menar jag att den nordiska modellen är en förebild. Det finns en samförståndsanda: Trots att parter på arbetsmarknaden ibland har motstridiga intressen söker man ändå någon typ av samförstånd och försöker lösa det tillsammans. Jag menar att det är en uppgift för oss som politiker att stödja den utvecklingen.

Vi kan också se på omvärlden att det finns en otrolig nyfikenhet på Norden. Som någon sa tidigare: Ju längre ifrån Norden man åker, desto mer blir Norden ett begrepp. En del i det är vårt sätt att lösa svåra utmaningar och ta oss an omställning.