116. Ronny Wilhelmsen (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
116
Speaker role
Samiskt parlamentariskt råd
Date

President.

Jeg skal hilse fra Samisk parlamentarisk råd. De tre samiske presidentene var dessverre forhindret fra å kunne møte her.

Men vi har lest visjonen. Vi ser at det med miljø og bærekraft vektlegges. Det setter vi utrolig pris på. Dette er ting som vi i sametingene har jobbet med i mange, mange år, og vi har tatt det på alvor. Bærekraft som begrep bruker man veldig ofte, og ofte i kommuner og regioner er det økonomien som styrer. Vi må bevege oss bort fra at det er økonomien som skal styre bærekraften og bærekraftig utvikling. Vi må kunne leve gode liv i dag av de ressursene vi har tilgjengelig, men våre etterkommere skal også kunne leve gode liv på de ressursene som blir tilgjengelig for våre barnebarn. Det må vi ta med videre i denne visjonen. Vi må tenke på et mer overordnet plan før vi går ned på detaljene.

Naturen må være til stede for at vi skal kunne leve gode liv, og for at våre barnebarn skal kunne leve gode liv. Naturen er på en måte medisinen til menneskene. Det må vi aldri glemme.

Men når jeg er her og har muligheten til å si noe, vil jeg minne dere på nordisk samekonvensjon. Vi har en felles historie, alle i Norden, men det samiske folk har også en felles historie med dere. Det handler om solidaritet, det handler om forståelse, det handler om folkeretten, det handler om sannhet og forsoning med fortiden, det handler om ILO-konvensjon nr. 169, og det handler om fagbevegelsen, som var sentral når det gjelder ILO-konvensjonen.