125. Britt Lundberg (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
125
Speaker role
Midtergruppen
Date

Fru ordförande! Jag tänkte börja med att säga att Färöarnas körkort är godkända på Åland. När det går fint att köra hos oss så tror jag nog att det går att köra i Sverige också. Så ta det med dig, ministern!

Jag skulle också vilja uttrycka min glädje över att riktningen inom gränshinderarbetet nu börjar gå mer åt att vi faktiskt behöver lösa de stora frågorna än att vi räknar kvantitativt och säger: Okej, det är tolv hinder lösta, då är vi nöjda. Från mittengruppen tycker vi att det är otroligt viktigt att vi inte är nöjda med de små segrarna, där man kanske har lyckats lösa ett byråkratiskt hinder som kanske är ganska litet. Vi måste faktiskt försäkra oss om att vi har en arbetsmarknadsregion och att vi lyckas med att till exempel skapa en gemensam e-legitimation, som ju skulle röja bort massor med hinder.