169. Stein Erik Lauvås (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
169
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Päivämäärä

Takk for redegjørelsen. Ett minutt går fryktelig fort, så jeg får kutte vekk veldig  mye av det vi hadde tenkt til å si, men vi slår fast at alle skal ha rett til et aktivt og verdig liv.

Ministeren var selv inne og siterte fra redegjørelsens punkt to, der det slås fast at det er mange som står utenfor vårt fellesskap i dag. Det står også at det er helt unødvendig at de skal gjøre det, og som sagt har man rett til å delta.

Jeg har egentlig ett konkret spørsmål å stille til ministeren: Hva vil det viktigste tiltaket være for enda bedre å kunne inkludere hørselshemmede? Dem er det mange av i Norden, og mange av dem sliter. Det ville ikke være veldig vanskelig å få til gode tiltak for dem. Hva tenker ministeren om tiltak spesielt for hørselshemmede?